Gemeente Coevorden

Nieuw op de site

Gemeente wil openbaar- en doelgroepenvervoer in één pakket aanbesteden

De gemeente Coevorden wil het doelgroepenvervoer in één pakket en tegelijkertijd met het openbaar vervoer aanbesteden. De gemeente heeft samen met het OV-bureau Groningen Drenthe en de gemeenten Emmen en Borger-Odoorn laten onderzoeken wat de voordelen zijn van het tegelijkertijd aanbesteden van beide vervoersoorten in één pakket. De uitkomsten van dat onderzoek waren positief.

De concessie voor het openbaar vervoer in Groningen en Drenthe eindigt per december 2009. Het OV-bureau Groningen Drenthe treft momenteel voorbereidingen voor een aanbesteding na december 2009. Uit het onderzoek, uitgevoerd door bureau Goudappel Coffeng, blijkt dat gebruikers van het doelgroepenvervoer profijt hebben van een eventuele gezamenlijke aanbesteding. Het kan meer vervoersmogelijkheden van een betere kwaliteit opleveren, een uitgebreider lijnennet en een betere afstemming van het openbaar vervoer op het doelgroepenvervoer. Het voordeel voor de gemeente is dat slechts één keer een Europese aanbesteding moet worden doorlopen. Verder zijn er financiële voordelen te verwachten doordat de aanbesteding tegelijkertijd voor alle gemeenten in de provincies Groningen en Drenthe wordt uitgevoerd. Het is de bedoeling dat alle gemeenten in Groningen en Drenthe vanaf december 2009 hun doelgroepenvervoer tegelijkertijd met het openbaar vervoer aanbesteden.