Gemeente Coevorden

Ministerie, provincie en vier gemeenten investeren in taalontwikkeling 0-4 jarigen

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt geld beschikbaar voor de taalontwikkeling van 0 - 4 jarigen in de regio Zuidoost-Drenthe/Veenkoloniƫn. De provincie Drenthe en de gemeenten Coevorden, Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Emmen gaan samenwerken om de taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. Sharon Dijksma (staatssecretaris van onderwijs), gedeputeerde Anneke Haarsma en de wethouders van de vier gemeenten maken op maandag 19 mei in Emmen de plannen hiervoor bekend.

De partijen willen bereiken dat meer kinderen die taalstimulering nodig hebben, worden bereikt. Dit gebeurt onder andere door taalstimuleringsprogramma's voor peuterspeelzalen en het bevorderen van verdere professionalisering van peuterleidsters. Het programma is een uitbreiding van het project `Spraakmakend'. Dit project omvat een taalontwikkelingsprogramma voor 0-4 jarigen in Oost-Groningen. Met het beschikbaar gestelde geld van het ministerie kan het project worden uitgebreid naar Drenthe.