Platform Biologica


Persbericht: Arie van den Brand herbenoemd als voorzitter van Biologica

15 mei 2008

Het bestuur van Biologica heeft unaniem besloten Arie van den Brand te herbenoemen voor een tweede termijn. Zijn eerste benoeming vond plaats in maart 2004. Met deze herbenoeming spreekt het bestuur zijn waardering uit over de geleverde prestaties van Van den Brand in de afgelopen periode en spreekt zijn vertrouwen uit in zijn capaciteiten om verder sturing te geven aan het transitieproces van Biologica.

De toekomstige legitimering van de activiteiten van Biologica ligt meer en meer bij de consument. De voorzitter geeft met een nieuw aan te stellen algemeen directeur sturing aan het transitieproces naar consumentgerichtheid in nauwe samenwerking met bedrijfsleven en grote groene maatschappelijke organisaties. Samen met bestuur, directie en staf gaat de voorzitter Biologica positioneren en verbinden op basis van een strategische visie die na consultatie van stakeholders (beleidsmakers, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, internationale organisaties) is geformuleerd.

Biologica is de organisatie voor biologische landbouw en voeding in Nederland en is gevestigd te Utrecht. Zij koppelt de biologische land- en tuinbouwbranche (het aanbod) aan de consument (de vraag) en bevordert de groei van biologische landbouw en voeding door gerichte promotie en lobby.

Einde persbericht