Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Belgie

voor de onthaalouders

Een volwaardig statuut voor de onthaalouders

Joëlle Milquet, minister van Werk en van Gelijke kansen, en Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, hebben een gemeenschappelijke vakbondsdelegatie ontvangen van de onthaalouders die op 16 mei in Brussel betoogden.

Bij die ontvangst hebben ze de wil van de regering benadrukt om nog binnen deze legislatuur vooruitgang te boeken in de ontwikkeling van een volwaardig statuut voor wie in de sector werkt, incluis sociale dekking en een conforme arbeidsovereenkomst. Die intentie stond ook al in het regeerakkoord en in de algemene beleidsnota Werk.

Beide ministers vinden het essentieel om dit te bereiken, aangezien de onthaalouders een cruciale rol spelen voor niet alleen de kinderen die ze opvangen en voor hun ouders, maar voor de gehele samenleving.

Eén van de belangrijkste uitdagingen van onze tijd bestaat erin beroeps- en gezinsleven beter op elkaar af te stemmen. Betere afstemming van werk en gezin dient drie doelstellingen: een verhoging van de tewerkstellingsgraad van vrouwen, wat de economische uitdaging bij uitstek voor de komende jaren wordt; een versterking van de gelijke kansen van man en vrouw en een verbetering van het welzijn van de gezinnen.

Beide ministers hebben voorgesteld in de loop van de eerste week van de maand juni een werkgroep op te starten waarin zowel de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid als de minister van Werk en Gelijke Kansen, de bevoegde gemeenschapsministers, de sociale partners, de Office National de lâEnfance (ONE) en Kind&Gezin et de verschillende bevoegde federale diensten vertegenwoordigd zullen zijn. Deze werkgroep moet zowel een methodologie als een timing voor de werkzaamheden bepalen.

Bedoeling is om tegen de herfst een verslag te kunnen opstellen met daarin concrete voorstellen met bijhorende fasering en meerjarenprognose.

Bron : persbericht van het kabinet van de minister van Werk

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg -