Gemeente Wassenaar

Ontwerp Integraal Sructuur Plan Nieuw Valkenburg

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Katwijk en de gemeente Wassenaar hebben op dinsdag 13 mei 2008 het Ontwerp Integraal Structuur Plan Nieuw Valkenburg voor publicatie vrijgegeven.

Het gehele plangebied omvat het voormalig Marinevliegkamp Valkenburg, de Rijksbufferzone (Mient Kooltuin en de Wassenaarse Polders) en De Woerd. De Zijlhoek, het Valkenburgse Meer en de Tjalmastrook behoren tot het studiegebied.

Het Integraal Structuur Plan Nieuw Valkenburg is een plan op hoofdlijnen voor de herontwikkeling van de locatie Valkenburg.

Het ontwerp Integraal Structuur Plan (ISP) Nieuw Valkenburg ligt vanaf 15 mei 2008 gedurende een termijn van 6 weken ter inzage op het gemeentehuis van Katwijk en Wassenaar en bij de servicepunten in Rijnsburg en Valkenburg. Gedurende deze termijn kan een ieder zijn zienswijzen schriftelijk of mondeling indienen t.n.v. het college van B&W. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient tijdig, bij voorkeur één week voor het einde van de terinzagelegging, een afspraak te worden gemaakt met Linda van den Berg via telefoonnummer 071-4019476 of per e-mail info@locatievalkenburg.nl.

PlanMER Locatie Valkenburg

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Katwijk en de gemeente Wassenaar hebben op dinsdag 13 mei 2008 het Ontwerp Integraal Structuur Plan Nieuw Valkenburg voor publicatie vrijgegeven. Tegelijk met het Integraal Structuur Plan Nieuw Valkenburg is ook een planmilieueffectrapportage opgesteld, waarin de milieueffecten van het voorgestelde plan inzichtelijk zijn gemaakt. Dit document ligt samen met het Integraal Structuur Plan Nieuw Valkenburg vanaf 15 mei 2008 gedurende een termijn van 6 weken ter inzage op het gemeentehuis van Katwijk en Wassenaar en bij de servicepunten in Rijnsburg en Valkenburg. Gedurende deze termijn kan een ieder zijn zienswijzen schriftelijk of mondeling indienen t.n.v. het college van B&W. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient tijdig, bij voorkeur één week voor het einde van de terinzagelegging, een afspraak te worden gemaakt met Linda van den Berg via telefoonnummer 071-4019476 of per e-mail info@locatievalkenburg.nl.

Voor meer informatie over het project kunt u kijken onder plannen en projecten
Gemeente Wassenaar
Johan de Wittstraat 45
Postbus 499
2240 AL Wassenaar

T: 070-5122222
E: gemeente@wassenaar.nl