Raad voor de Rechtspraak


Straftoemeting en informatie

Onder het toeziend oog van de Raad voor de rechtspraak zijn drie studenten (Huub Akkermans, Bas Bosboom en Dick Korbijn) van de Erasmus Universiteit gestart met een onderzoek naar variatie in straftoemeting onder invloed van de voor de rechter beschikbare en informatie.

Het onderzoek past in de Agenda van de rechtspraak 2008-2011, die onder meer de vergroting van de materiële rechtseenheid tot doel stelt. De eenheid van straftoemeting is in dit verband een belangrijk onderwerp. Eerder verscheen in dit verband bij de Raad voor de rechtspraak het Research Memorandum Afgewogen straffen. Analyse en verbetering van de Databank Consistente Straftoemeting.

Het onderzoek past goed in het streven beter inzicht te krijgen in consistentie in de straftoemeting en de rol die informatie hierbij kan spelen. De voorzitter van het LOVS en van de strafsectoren bij de betrokken rechtbanken zijn over het onderzoek geïnformeerd.

De bedoeling is dat de Rechtspraak op termijn van de resultaten van het onderzoek kan profiteren. Daarbij blijven wij noodgedwongen enigszins vaag over de exacte opzet van het onderzoek. Dit is noodzakelijk om de opzet ervan niet te frustreren. Bij de afsluiting van het onderzoek, in juli 2008, wordt u op deze plek (en op uw verzoek ook per e-mail) vollediger over de opzet van het onderzoek en de resultaten daarvan geïnformeerd.

In het nu gestarte onderzoek krijgen strafrechters van de rechtbanken in het ressort Den Haag een fictieve casus van een zware strafzaak voorgelegd, met de vraag of zij een strafmaat willen bepalen. Zij krijgen daarbij niet allen dezelfde informatie. Doel van het onderzoek is na te gaan wat de gevolgen voor de strafmaat zijn. De gegevens worden anoniem in het onderzoek verwerkt.

Het onderzoek is beperkt van opzet en dat betekent natuurlijk dat ook de conclusies maar een beperkte geldigheid hebben. Toch kan het onderzoek een goede aanzet vormen voor nader inzicht in de rechterlijke straftoemeting die op termijn ook de rechter in de praktijk kan helpen.

Hebt u nadere vragen over het onderzoek, dan kunt u terecht bij Frank van Tulder, Raad voor de rechtspraak f.van.tulder@rechtspraak.nl of 070 3619752.

Bron: Raad voor de rechtspraak Datum actualiteit: 19 mei 2008 Naar boven