Milieudienst Rijnmond

Zwavelzuur lekt bij ECT Delta

19.05.2008

Bij ECT Delta terminal (Maasvlakte) lekt zwavelzuur uit een zeecontainer. Het zwavelzuur is opgeslagen in vaten in de container. Een chemisch adviseur en de uitrukdienst van de DCMR zijn onderweg voor onderzoek ter plaatse.

De omvang van het incident blijft beperkt tot het bedrijfsterrein. Er zijn geen slachtoffers gemeld. Zwavelzuur is een bijtende stof die naar rotte eieren ruikt als het reageert, bijvoorbeeld met water.