Stadsdeel Amsterdam-Noord

Leerlingen Damstede bezoeken stadsdeel Amsterdam-Noord

Op woensdag 14 mei 2008 brachten acht leerlingen van de derde klas Havo Damstede in het kader van maatschappelijke betrokkenheid een bezoek aan portefeuillehouder onderwijs Chris de Wild Propitius.

Themadag maatschappelijke betrokkenheid

Elk jaar organiseert Damstede, voor de derde klassen Havo een themadag `Maatschappelijke betrokkenheid'. Het is de bedoeling dat al deze leerlingen meelopen met een maatschappelijke instelling. Al zeven jaar achtereen bezoeken leerlingen stadsdeel Amsterdam-Noord.

Scholieren van Damstede op bezoek bij het stadsdeel

In de ochtenduren liepen ze mee met verschillende afdelingen (Burgerzaken, Bouw woning toezicht, Project de Banne en bij de verkeerskundige ontwerper). In de middag gaf Publieksvoorlichting ze een rondleiding door het stadsdeelhuis met als afsluiting bezoek aan portefeuillehouder onderwijs Chris de Wild Propitius.

Vanuit school hebben de leerlingen de opdracht gekregen om elk twee vragen voor de portefeuillehouder voor te bereiden. Onderwerpen als de Noord/Zuidlijn, overlast jongeren, volkshuisvesting en onderwijs kwamen aan bod.

Mireille Ollivieira
Afdeling Communicatie
Stadsdeel Amsterdam-Noord
Telefoon: 020 634 9255