Dienstenbond CNV

Nieuws

19 mei 2008

Vereenvoudiging en EVC domineren ING CAO-overlegronde 14 mei 2008

Op 14 mei jl. hebben vakbonden met ING opnieuw overlegd over de CAO 2008 - 2009. Op de agenda van dit overleg stonden onderwerpen als vereenvoudiging en Erkenen van Verworven Competenties (EVC) centraal. Tevens is door ING een presentatie gegeven over de stand van zaken omtrent het Employability-budget.

Vereenvoudiging:

In het kader van de huidige CAO van ING (2007-2008) is door partijen geconstateerd dat ING over een tamelijk complex arbeidsvoorwaardenpakket en dito administratie beschikt. Een en ander is mede door fusies, arbeidsvoorwaardenharmonisaties, overgangs- en garantieregelingen ontstaan. Vereenvoudiging kan hiervoor een uitkomst bieden. Wij hebben dan ook een studieafspraak gemaakt met als doel te komen tot een methodiek en randvoorwaarden waarbinnen aan vereenvoudiging gewerkt kan worden. ING heeft tijdens het CAO-overleg van 14 mei jl. haar bevindingen c.q. ideeën gepresenteerd.

Omdat het hier gaat om verschillende regelingen die met verschillende partijen zijn overeengekomen, zal per regeling worden bezien welke aanpak het meest geëigend is. Regelingen afgesproken met vakbonden kunnen alleen gewijzigd worden als een overeenstemming wordt bereikt met de vakbonden. Hetzelfde geldt voor regelingen bereikt met medezeggenschap c.q. individuele medewerkers. Vereenvoudiging houdt concreet in:

Vereenvoudigingen en/of clusteren regelingen. Als algemeen uitgangspunt geldt hierbij dat ING -mits de werking van de betrokken arbeidsvoor-waardenregeling gelijk blijft- tot aanpassing/clustering van die regeling kan overgaan;

Beëindiging van regelingen met beperkt aantal gebruikers en/of met beperkte financiële impact. Als algemeen uitgangspunt geldt hierbij dat ING -mits de contante waarde voor de betrokkene gelijk is aan waarde van de huidige regeling voor de resterende looptijd- tot beëindiging van de regeling kan overgaan, hierbij rekening houdend met eventuele fiscale consequenties.

De vakbonden zijn in principe te spreken over bovenstaande denkrichting, temeer gezien het feit dat het voornamelijke doel van het bewuste voorstel vereenvoudiging is en dat de werknemer op geen enkele wijze hierdoor (financieel) worden benadeeld. Toch willen de vakbonden het voorstel op zijn merites de komende tijd bestuderen en samen met hun kaderleden een (definitief) oordeel over vellen.

EVC

EVC staat voor erkennen van verworven competenties. EVC beoogt de erkenning, waardering en verdere ontwikkeling van wat een individu heeft geleerd in elke mogelijke leeromgeving: in formele omgevingen zoals op school, maar ook in niet-formele of informele omgevingen zoals de werkplaats of thuis etc. Deze dragen bij aan employability en meer permanente scholing op basis van maatwerk. Hiermee wordt ook hun Kans op Werk vergroot. De komende tijd zullen vakbonden en ING verder kijken hoe je zo'n onderwerp concreter kunt maken.

De onderhandelingen voor de cao ING zullen hervat worden op 30 mei aanstaande.

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij uw bestuurder Ahmed Kansouh, () of 023-5651052.

Lid-werft-lidactie: Altijd Prijs!

In de eerste helft van 2008 voeren we een speciale lid-werft-lid actie met mooie prijzen! De opzet is eenvoudig. Naast de gebruikelijke waardebon van EUR 10.00 ontvangt u bij het aanbrengen van elk nieuw lid een waardepunt. Met 3 waardepunten kunt u al een fraai cadeau verkrijgen. Maar voor het werven van 5 of 10 leden kunt u kiezen uit nog mooiere cadeaus. Ga voor de actie naar onze website: .

Let op: het nieuwe lid moet wel werkzaam zijn in onze sectoren en vallen onder CNV Dienstenbond. Doe mee voor een sterkere bond en een mooie prijs!

CNV Dienstenbond biedt het meest complete servicepakket tegen de laagst mogelijke prijs!

De ledenvoordelen op een rij:


- Gratis advies bij al uw vragen over het werk


- Gratis juridische hulp bij arbeidsconflicten


- Rechtsbijstandsverzekering privé inbegrepen!. Dat scheelt al gauw 150 euro per jaar


- Advies over uw loopbaan. Eerste gesprek gratis!


- Trainingen en cursussen (waarvan veel gratis)


- Gratis (werkgerelateerd) financieel advies


- Geregeld een ledenblad in de bus


- Actuele informatie over uw branche

Nu lid worden? Eerste drie maanden gra tis!

De cadeaubon t.w.v. EUR 10.00 als welkomstcadeau op de aanmeldingsbon, is komen te vervallen. In plaats daarvan krijgt het nieuwe lid, bij het verstrekken van een automatische incasso, de eerste drie maanden een gratis lidmaatschap aangeboden.