Partij van de Arbeid

'Uitkering jonggehandicapten niet verlagen'

19-05-2008 12:00

De PvdA is fel tegen het voorstel van minister Donner waardoor jongengehandicapten straks een uitkering van 70 in plaats van 75 procent van het minimumloon ontvangen. PvdA Tweede-Kamerlid Hans Spekman: De uitkeringen verlagen is te lui en te makkelijk.

De Tweede Kamer verzocht Donner eerder met maatregelen te komen om Wajongers aan het werk te helpen. Nu komen zij bijna automatisch bij een levenslange uitkering terecht, terwijl een groot deel van hen wel kan en wil werken. Momenteel krijgen 166.000 jongeren een Wajong-uitkering. Jaarlijks komen er 16.000 bij. Volgens schattingen kan het aantal Wajongers op termijn oplopen tot een half miljoen of meer als er niet wordt ingegrepen.

Minister Donner stelt voor de regeling voor jonggehandicapten aan te passen om meer van hen aan het werk te helpen. Jonggehandicapten die niet volledig worden afgekeurd (naar schatting twee derde van het totaal) moeten verplicht een baan accepteren. De meeste nieuwe Wajongers ontvangen niet meer de maximale uitkering van 75 procent van het minimumloon, maar 70 procent. Van elke zelfverdiende euro mogen ze de helft houden. Het voorstel richt zich op aanvragen vanaf 2010, niet op wie nu al een Wajong-uitkering ontvangt.

Spekman erkent dat er iets moet aan de Wajong moet veranderen, maar vindt het te lui en gemakkelijk om de uitkeringen te verlagen: We zullen hier dan ook niet aan meewerken. Spekman wijst erop dat er andere en betere manieren zijn om meer jonggehandicapten aan het werk te helpen: Via betere samenwerking met het bijzonder onderwijs is bijvoorbeeld al veel te winnen. Ook bevat de huidige Wajong nog regels die mensen ontmoedigen een baan te accepteren.