Gemeente Bussum

Enquête Fietspubliek

Vanaf half mei tot half juni wordt onder 100 Bussumse fietsers een telefonische enquête afgenomen.

Het fietsgebruik kan het beste worden gestimuleerd als het goed aansluit bij de wensen van de fietsers. Daarom vraagt de gemeente het dagelijks fietspubliek naar zijn mening over o.a. veiligheid, fietspaden en stallingen. Naast de fietserstevredenheid vragen we ook om een rapportcijfer.

Met de eerder dit jaar vastgestelde Fietsnota wil de gemeente het gebruik van de fiets en de fietsveiligheid bevorderen. Bussum doet mee aan `Fietsbalans', waarbij de Fietsersbond de balans opmaakt van het gemeentelijk fietsklimaat. De enquête is een van de onderdelen van deze meting. De resultaten van de meting zullen worden gebruikt om het Bussums fietsbeleid verder in te vullen en te verbeteren.