Gemeente Bussum

Anjercollecte voor cultuur en natuurbehoud

Van maandag 19 mei tot en met zaterdag 24 mei aanstaande wordt de jaarlijkse Anjercollecte gehouden.

In deze week komen diverse Bussumse verenigingen uw bijdrage vragen voor het Prins Bernhard Cultuurfonds. Dit fonds steunt projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud in heel Nederland.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland kon in 2007 aan 328 projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud subsidie verlenen. Dit zijn projecten op het gebied van muziek, culturele vorming, beeldende kunst, theater, letteren, wetenschap, monumentenzorg en natuurbehoud.

In totaal was daarmee een bedrag van EUR 936.600,- gemoeid.

Bussumse verenigingen

Eenderde van de opbrengst mag elke collecterende vereniging zelf houden. Uw gift ondersteunt dus de landelijke cultuur, maar ook plaatselijke culturele activiteiten. De Bussumse verenigingen die dit jaar collecteren, zijn de muziekverenigingen Crescendo, Prins Mauritsband, ViJos, St. Jozef en Toonkunst Bussum; de zangverenigingen Chr. Oratoriumvereniging en het Kamerkoor Capricciata; toneelverenigingen Het Goois Toneel, De Schakel en Kameleon en de dierenhoudersvereniging Bijenvereniging Bussum e.o.. Alle collectanten van de Anjeractie hebben een legitimatiebewijs bij zich.