Gemeente Bussum

Wethouder Boekhoff tekent klimaatafspraak

Op 17 april jl. heeft milieuwethouder Gerard Boekhoff, samen met 51 andere Noord-Hollandse gemeenten, zijn handtekening gezet onder de klimaatafspraak 2008-2011.

Het doel van de klimaatafspraak is in onderlinge samenwerking de uitvoering van het klimaatbeleid in Noord-Holland te intensiveren en daarmee mede invulling te geven aan de landelijke, provinciale en gemeentelijke klimaatdoelstellingen op het gebied van energiebesparing, toepassing van duurzame energie en CO2-reductie.

Gerard Boekhoff: De klimaatafspraak past bij de milieu-ambities van de gemeente Bussum. De volgende stap is om de woorden om te zetten in daden!

Wilt u meer informatie, klikt u dan op deze link naar de website van co2 servicepunt.