Gerven en Van Velzen over de verslechtering van de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg

Uitstelbrief op kamervragen van Van Gerven en Van Velzen over de verslechtering van de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportDe Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

CZ-K-U-2849438

16 mei 2008

De vragen van de Kamerleden Van Gerven en Van Velzen (beiden SP) over de verslechtering van de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg (2070819250) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord.

De reden van het uitstel is dat de benodigde informatie nog niet beschikbaar is.

De beantwoording zal plaatshebben omstreeks eind mei 2008.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. A. Klink