Gerven over de mogelijke beïnvloeding door private en commerciële zorgverleners

Uitstelbrief op kamervragen van Van Gerven over de mogelijke beïnvloeding door private en commerciële zorgverleners

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportDe Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

CZ-K-U-2850378

16 mei 2008

De vragen van de Kamerlid Van Gerven (SP) over de mogelijke beïnvloeding door private en commerciële zorgverleners van de keuze voor Goes als hoofdvestiging bij de voorgenomen fusie tussen Ziekenhuis Walcheren en de Oosterscheldeziekenhuizen (2070819290) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord.

De reden van het uitstel is dat voor beantwoording van de kamervragen nadere informatie moet worden ingewonnen bij betrokken partijen in Zeeland.

De beantwoording zal eind mei 2008 plaatshebben.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. A. Klink