Spekman en Tang over de terugbetaling van onterecht ontvangen huur- en zorgtoeslag door vluchtelingen die onder de generaalpardonregeling vallen

Uitstelbrief op kamervragen van Spekman en Tang over de terugbetaling van onterecht ontvangen huur- en zorgtoeslag door vluchtelingen die onder de generaalpardonregeling vallen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportDe Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

DZ-K-U-2850795

19 mei 2008

De vragen van de Kamerleden Spekman en Tang (beiden PvdA) over de terugbetaling van onterecht ontvangen huur- en zorgtoeslag door vluchtelingen die onder de generaal-pardonregeling vallen (2070819440) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord.

De reden van het uitstel is dat er verdere afstemming moet plaatsvinden over de antwoorden tussen de ministeries van VWS, WWI, Justitie en Financiën.

De beantwoording zal plaatshebben omstreeks eind mei 2008.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. A. Klink