Gemeente Voorschoten

Sloop Albert Heijn start snel

albertheijnsloop Nu de tijdelijke winkel van Albert Heijn in het Burgemeester van der Hoevenpark is geopend, kan de sloop van de oude Albert Heijn aan de Schoolstraat snel starten. De voorbereidende werkzaamheden zijn in volle gang. Nog deze week (week 21) of de week erna wordt begonnen met het daadwerkelijke slopen.

De sloop wordt in opdracht van de gemeente Voorschoten uitgevoerd door VSM Sloopwerken B.V. Dit bedrijf is gecertificeerd voor sloopwerken en asbestverwijdering. De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit:
* opruimingswerkzaamheden;

* het verwijderen van asbest;

* het slopen van het gebouw inclusief de funderingen;
* het opbreken van terreinverhardingen;

* het verwijderen van de riolering;

* het verwijderen van nutsvoorzieningen;

* en het egaliseren van het terrein.

De sloopwerkzaamheden zijn naar verwachting eind juni afgerond. Aansluitend begint de bouw van de nieuwe Albert Heijn supermarkt met randwinkels en ondergrondse parkeergarage. De supermarkt zal eind 2009 klaar zijn. De 41 woningen boven de supermarkt zullen medio 2010 worden opgeleverd.

* 19 mei 2008