Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Digitaal verzuimloket landelijk ingevoerd

Nieuwsbericht | 19-05-2008 | Directie Communicatie

Er komt één landelijk digitaal loket waarop scholen spijbelgedrag van leerlingen kunnen melden. Dat maakt staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) vandaag bekend tijdens een bezoek aan Noord-Holland, Friesland en Groningen, waar zij afspraken maakt om schooluitval terug te dringen.

Het verzuimloket is een beveiligde website waar scholen op één adres en op één manier verzuim melden. De IB-groep zorgt er voor dat iedere melding onmiddellijk bij de juiste gemeente komt. Dit scheelt scholen veel uitzoekwerk en tijd. Gemeenten moeten op hun beurt snel ingrijpen zodra spijbelgedrag wordt gemeld. 'Verzuim is vaak de voorbode van schooluitval. Het verzuimloket maakt het scholen makkelijker om spijbelaars te melden en letterlijk bij de les te houden. Dat is hard nodig, want hierdoor kan schooluitval worden voorkomen', aldus Van Bijsterveldt.

Pilot

Het besluit tot één landelijk verzuimloket is genomen op basis van een pilot in 9 gemeenten, die in november 2007 is gestart. Hoewel de definitieve evaluatie van de proef nog moet verschijnen, kan nu al worden geconcludeerd dat de proef landelijke navolging krijgt. De ervaringen van deelnemende scholen en gemeenten zijn erg positief: het systeem is gebruikersvriendelijk en het melden van verzuim wordt daadwerkelijk een stuk makkelijker.

De invoering van het verzuimloket vindt gefaseerd plaats, te beginnen op 1 augustus 2008 in de provincie Groningen. Binnen één jaar worden alle regio's in Nederland aangesloten op het verzuimloket. Eerder dit jaar maakte Van Bijsterveldt ook bekend de wet - en regelgeving om verzuim te melden en te registreren eenvoudiger te maken. Zij streeft naar één meldtermijn voor spijbelen en één meldtermijn voor schooluitval. Hierover treedt zij binnenkort in overleg met de scholen en de gemeenten.

Noord-Holland, Friesland en Groningen gaan voor 40% minder uitvallers Van Bijsterveldt bezoekt vandaag Noord-Holland, Friesland en Groningen. Het bezoek staat volledig in het teken van het terugdringen van schooluitval. Zij maakt vandaag afspraken met scholen, gemeenten en RMC-regio's (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt) uit deze drie provincies om het aantal nieuwe schooluitvallers de komende vier jaar met 40% terug te dringen.

Voor elke schooluitvaller minder ontvangt de school een bedrag van het ministerie van ¤ 2.000,-. Schooluitval is topprioriteit van dit kabinet. Doelstelling is om het aantal nieuwe voortijdig schooluitvallers terug te dringen tot 35.000 in 2012. Dat is een halvering ten opzichte van 2002. De aanpak is gericht op het voorkómen van uitval. Alle regio's in Nederland maken nog deze zomer afspraken met Van Bijsterveldt om het aantal nieuwe vsv'ers de komende vier jaar te reduceren met 40%.

Meer informatie


* Vraag en antwoord over het digitale verzuimregister http://www.voortijdigschoolverlaten.nl/content/veelgestelde_vragen_VR05.html
* Nieuwsbericht: 'Van Bijsterveldt: wet-en regelgeving verzuim moet eenvoudiger' http://www.minocw.nl/actueel/nieuws/35559/Van-Bijsterveldt-Wet-en-regelgeving-verzuim-moet-eenvoudiger.html