Senternovem


19-05-2008 | Kabinetsbrede aanpak duurzame ontwikkeling

Het kabinet wil duurzame ontwikkeling versterken door het eigen beleid te combineren met acties van bedrijven, consumenten en organisaties. Hierbij zijn zes thema's gekozen. Dat schrijven de ministers Cramer (VROM) en Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) in een brief aan de Tweede Kamer.

Het kabinet kiest voor thema's die maatschappelijk belangrijk zijn en de samenhang kunnen versterken tussen ontwikkelingssamenwerking, innovatie en milieubeleid.
De thema's zijn:

* water en klimaatadaptatie;

* duurzame energie;

* biobrandstoffen en welvaartsontwikkeling;
* CO2-afvang en -opslag;

* biodiversiteit, voedsel en vlees;

* duurzaam bouwen en verbouwen.

Voor elk thema zijn de doelen op de lange termijn en voor deze kabinetsperiode benoemd, en de bewindspersoon die de uitwerking leiden.

De gehele brief kunt u via onderstaande link downloaden: http://www.regering.nl/Actueel/Pers_en_nieuwsberichten/2008/mei/16/Zes
_thema_s_voor_duurzame_ontwikkeling