BouwNed

Bouw belangrijk voor economische groei
19-05-2008

Het CBS heeft bekendgemaakt dat de Nederlandse economie in het eerste kwartaal met 3,1 procent gegroeid is. Dat groeipercentage is iets lager dan de gemiddelde groei in 2007.

De economische groei van het eerste kwartaal is vooral te danken aan de export en aan de investeringen. Het volume van de uitvoer van goederen en diensten lag 5,8 procent hoger dan een jaar geleden; de investeringen zelfs 5,9 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2007.

Het hogere investeringsvolume kan voor 40 procent aan de bouw worden toegeschreven. Vooral de investeringen in gebouwen namen sterk toe met bijna 14 procent. Ook de investeringen in woningen (0,6 procent) en gww-werken (3,3 procent) vertoonden positieve groeicijfers. Per saldo nam het volume van de bouwinvesteringen met 4,5 procent toe. De bouwsector profiteerde flink van de hogere investeringen in bouwwerken. In het eerste kwartaal groeide de toegevoegde waarde van de bouwnijverheid ruim 6 procent ten opzichte van het niveau van vorig jaar.