Gemeente Laarbeek


Onderzoek tevredenheid Wmo-voorzieningen

LAARBEEK - De gemeente Laarbeek houdt een onderzoek naar de tevredenheid van cliënten over hun Wmo-voorzieningen, zoals bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, woon- en vervoersvoorzieningen en hulpmiddelen als rolstoel en scootmobiel. Het onderzoek richt zich op mensen die een Wmo-voorziening hebben en mensen die een Wmo-voorziening hebben aangevraagd die vervolgens niet is toegekend. De gemeente Laarbeek heeft onderzoeks- en adviesbureau Companen uit Arnhem gevraagd dit onderzoek uit te voeren.

Een belangrijk deel van het onderzoek is een telefonische enquête. Daarbij wordt gevraagd naar de tevredenheid over de dienstverlening vanuit de gemeente en de kwaliteit van de geleverde voorzieningen. Mensen uit de genoemde doelgroep kunnen in mei 2008 gebeld worden door enquêtrices van Companen. Niet iedereen krijgt een telefoontje. Er worden mensen gebeld totdat er voldoende deelnemers zijn voor een representatieve enquête.

Het is voor het onderzoek van groot belang dat iedereen meewerkt. De resultaten van het onderzoek zijn belangrijk voor ons én voor u. Op basis van die resultaten kan de gemeente namelijk de dienstverlening aanscherpen en de ondersteuning verbeteren. En dat is natuurlijk heel belangrijk voor gebruikers van Wmo-voorzieningen.

Bureau Companen zal alle gegevens volstrekt vertrouwelijk en anoniem behandelen. De uitkomsten worden alleen gebruikt voor dit onderzoek en de gemeente weet dus niet welke individuele cliënten aan de enquête hebben meegedaan. De gemeente Laarbeek verzoekt cliënten vriendelijk medewerking te verlenen aan dit onderzoek. Alvast veel dank daarvoor!

klik hier om door te gaan naar Gemeentenieuws