Gemeente Veere


Uitgifte bouwgrond

In Biggekerke.

Wij maken bekend dat op 26 mei 2008 de inschrijving start voor de uitgifte van kavels bouwgrond in het plan Onrustpolder te Biggekerke. Er worden maximaal 8 kavels bouwgrond uitgegeven, waarvan 6 ten behoeve van twee- onder één kap woningen en 2 ten behoeve van vrijstaande woningen. De inschrijving eindigt op maandag 16 juni 2008 om 9.00 uur. De loting van de bouwkavels in Biggekerke vindt plaats op maandag 23 juni 2008 om 19.30 uur in het gemeentehuis te Domburg.

Voorlichtingsavond

Op woensdag 4 juni 2008 is er een voorlichtingsbijeenkomst over de desbetreffende nieuwbouwkavels in het gemeentehuis te Domburg, aanvang 19.30 uur. De inschrijvingsprocedure en de bouwvergunningsprocedure worden op deze avond uitgelegd.

Inschrijfprocedure

Bij de uitgifte van de kavels bouwgrond worden strikte bindingseisen gehanteerd. Dit houdt in dat als eerste bouwgrond zal worden toegewezen aan gegadigden, die een sociale of economische binding hebben met de kern Biggekerke. Er kan alleen ingeschreven worden met een inschrijfformulier dat onderdeel uitmaakt van de informatiebrochure. Deze brochure kan van 26 mei t/m 13 juni 2008 worden opgehaald bij de balie in het gemeentehuis te Domburg.

Grondprijzen 2008

De gemeenteraad heeft voor heel de gemeente Veere éénheidsprijzen vastgesteld. De grondprijs 2008 is voor vrijstaande woningen vastgesteld op 190,00 per m² (exclusief B.T.W.) en voor twee-onder-één kap woningen op 170,00 per m² (exclusief B.T.W.) kosten koper.