Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (ROVER)


Jaarrede van voorzitter Michael van der Vlis
tijdens de ALV op 17 mei 2008 te Ermelo

Ruim een jaar worden we nu geregeerd door een coalitie van CDA, PvdA en ChristenUnie. Ik had daar vrij hoge verwachtingen van. Die zijn niet helemaal uitgekomen, maar het gaat wel beter. Dit is een OV-vriendelijker kabinet en coalitie dan we in jaren hebben meegemaakt. Nou was daar niet erg veel voor nodig, maar wij moeten ook onze zegeningen tellen en doelen als 'jaarlijks 5% groei op het spoor' zetten helemaal de goede toon.
Minister Eurlings is in dit kabinet misschien wel de beste van de klas, ook qua PR. Dat is geen geringe prestatie want V&W is geen portefeuille waarmee je makkelijk veel vrienden maakt. En het is meer dan PR. Zijn beslissing om fors te investeren op de OV-as Almere-Amsterdam-Schiphol vinden we een hele goede. Hèhè, eindelijk wordt er weer eens geïnvesteerd in openbaar vervoer voor gewone mensen en gaat niet al het geld op aan prestigeprojecten als de HSL en de Betuweroute. Het afblazen van de Zuiderzeelijn zal sommigen pijn doen, maar de afweging vinden wij begrijpelijk en hij heeft het Noorden ook niet met lege handen achtergelaten. En hij zou nu toch extra gevoelig moeten zijn voor het pleidooi van onze Friese afdeling voor een betere bediening van de lijn Leeuwarden-Zwolle. Ik hoop dat de Noordelijke provincies ook de hand in eigen boezem steken, door meer van hun provinciale opcenten in het openbaar vervoer te steken. Vooral in Friesland is de kaalslag in het OV op het platteland erger geweest dan onvermijdelijk. Laten ze daar maar een voorbeeld nemen aan Gelderland. Terug naar Eurlings. Zoals gezegd zijn wij blij met zijn investeringen in de Noordvleugel. Maar hij zou wat meer op mogen schieten met de maatregelen om de jaarlijkse 5% te halen. Meer geld daarvoor regelen bijvoorbeeld en voortvarend zijn met betrekking tot ERTMS in plaats van zijn ambtenaren na te roepen dat het 'moeilijk, moeilijk, moeilijk' is. En goed luisteren naar de Tweede Kamer. Daar riep recent een Kamermeerderheid dat er meer geld in het OV moest om van rekeningrijden een succes te maken. Wij vinden dat ook al zonder het argument van rekeningrijden, maar als dat argument helpt gaan wij het niet tegenspreken.

Staatssecretaris Huizinga heeft het moeilijker dan ze verdient. Wij zijn haar in ieder geval dankbaar voor haar beslissing over het OV-loket. En we vinden het ook heel verstandig dat ze besloten heeft de motie-Roefs uit te voeren. De tien jaar ellende die we op het spoor hebben meegemaakt door de scheiding tussen exploitatie en infra wordt ons bij het stedelijk railvervoer bespaard. Een deel van de Tweede Kamer heeft haar dat niet in dank afgenomen en dat is mede oorzaak van de problemen die ze nu heeft. Vooral de VVD blijkt heel slecht tegen de bestuurlijke trendbreuk te kunnen die dit kabinet natuurlijk is, maar ook voor het CDA is het duidelijk wennen.
Wij zijn Tineke Huizinga dankbaar rond OV-loket en motie-Roefs, maar ze gaat niet handig om met de OV-chipkaart, het moeilijkste dossier van V&W. Een klein jaar terug heb ik haar 'de schone lei' geadviseerd, want toen liet zich al voorspellen dat dit dossier van ramp naar ramp ging lopen, alleen al door de afwezigheid van heldere aansturing. En toen hadden we rond gekraakte chips en EGI-statussen nog geen tumult gezien. Zij heeft toen niet voor die schone lei gekozen en ploetert nu dus voort van incident naar incident. Gelukkig houdt ze wel haar rug recht rond het afschaffen van de strippenkaart: "Dat doe ik pas als ik heel zeker weet dat het voor de reiziger goed geregeld is". Die rechte rug heeft ze nodig omdat de Tweede Kamer, met uitzondering van GroenLinks, nog helemaal vast zit in de tunnelvisie 'De chipkaart moet alles kunnen, per gisteren, en de strippenkaart moeten we zo snel mogelijk afschaffen'. Wij pleiten daarentegen voor een duaal systeem: laat de reiziger maar kiezen!

De nieuwe Tweede Kamer is, bij de motie-Roefs, één keer dapper geweest, maar rond de chipkaart zitten ze weer vast aan domme besluiten uit het verleden. Het lijkt er op dat parlementair dualisme hier niet staat voor 'onafhankelijk nadenken' maar voor politieke spelletjes tussen coalitie- en oppositiepartijen met de staatssecretaris als hakblok. Sommige mensen vinden dat leuke spelletjes, maar de reiziger wordt daar in ieder geval niet beter van. En voor wie onze kritiek op de OV-chipkaart verkeerd verstaan heeft: wij zijn voor een duaal systeem en dat betekent dat we óók voor een goede chipkaart zijn. Voor een chipkaart die zich bewijst doordat de reiziger er voor kiest en niet doordat de reiziger die keuze ontnomen wordt.

Tot zover de terugblik. Komend jaar staat onder andere de evaluatie van de spoorwegwet op de agenda. Dat is voor ons een kapstok om te pleiten voor drie dingen:
In de eerste plaats pleiten wij opnieuw voor een onafhankelijke arbiter voor het openbaar vervoer, ook als 'hoger beroep' voor consumentenorganisaties. Wij en anderen pleiten in Locov en Rocovs voor reizigersbelangen. We praten met partijen die dat mooi gratis advies vinden, zolang onze suggesties niets kosten en zij er hun voordeel mee kunnen doen. Maar als reizigersbelangen en bedrijfsbelangen strijdig zijn moeten zij betalen en dan hebben de belangen van consumenten geen gewicht, want de betalers beslissen. Dat is een 'sovjettische ordening' waar echt een einde aan moet komen. In de tweede plaats stellen wij vast dat de regionale spoorlijnen, door NS vroeger de 'onrendabele lijnen' genoemd, een groot succes blijken. Reizigersgroei van tientallen procenten. Frequentieverhogingen, samenhang tussen trein en lokaal vervoer, aandacht van de betrokken overheden liggen ten grondslag aan wat een succesformule is gebleken. Dat smaakt naar meer en dus naar decentralisatie van de stoptreinen in de grote agglomeraties. Zoals oorspronkelijk ook de bedoeling van de reorganisatie van de spoorsector was. Wat overigens niet hoeft te betekenen dat de exploitatie van die stoptreinen weg moet bij NS. Net als bij de stedelijke rail denk ik eerder aan een scherpe vorm van onderhandse gunning of management-aanbesteding. Wat misschien alleen effectief is als je de dreiging van gewone openbare aanbesteding wel boven tafel houdt.
In de derde plaats pleiten we voor lokale zeggenschap over de infrastructuur die niet bij het hoofdrailnet hoort. Onderhoud van regionale spoorbanen, discussies over opnieuw in gebruik nemen van verlaten spoortrajecten, enz. We horen te vaak dat ProRail in de weg zit en we hebben ProRail daar ook helemaal niet bij nodig.

Ik wil het ook nog even met u hebben over de NS. Jarenlang zijn wij daar, met veel goede redenen, uiterst kritisch over geweest. En ik beloof u dat wij ze ook in de toekomst onze kritiek niet zullen sparen. Maar het gaat daar echt de betere kant uit en dat mag ook gezegd worden. De twee nieuwe directeuren bij NS Reizigers lijken met een opener oog naar reizigersbelangen te kijken, zie bijvoorbeeld het feit dat ze rond de chipkaart klantacceptatie centraal stellen. Maar het belangrijkste van alles is dat ze de stijgende lijn voor de klanttevredenheid echt te pakken lijken te hebben. Het afgelopen jaar mogen we qua kwaliteit en de tevredenheid van de klant best een jaar van doorbraak voor de NS noemen. Zuurpruimen kunnen zeggen dat ze eindelijk een beetje terug zijn bij het niveau van tien jaar terug en dat er nog veel te verbeteren valt en dat is allebei waar. Maar de prestatie die NS met die opgaande lijn geleverd heeft is er niet minder om. Wij feliciteren NS, maar vooral de reizigers daarmee.

Tenslotte iets over het wel en wee van onze vereniging. Daar wil ik twee dingen over kwijt.
In de eerste plaats het versterken van het decentrale karakter van onze vereniging. Daar ben ik hoe dan ook voor, maar de decentralisatie van OV-bevoegdheden levert een extra aansporing, daar sprak ik vorig jaar al uitgebreid over. Het bestuur heeft het afgelopen jaar daar erg zijn best voor gedaan, een speciale pluim verdienen de bestuursleden Aldo Markus en Hans Dannis. Wij gaan op die koers verder en komen met voorstellen voor wat nauwer contact tussen het landelijk bestuur en de afdelingen. En wij willen u vragen om het goede voorbeeld van Kees Braam te volgen en wat meer gebruik te maken van onze emailgroepen. Maar de grootste uitdaging voor onze vereniging is nu natuurlijk de bouw en het 'in de markt' zetten van het OV-loket. We hebben een subsidie voor drie jaar en over drie jaar moet dat OV-loket zo'n vanzelfsprekende waarde hebben (voor de reizigers, de bedrijven en de overheden ) dat niemand het in zijn hoofd haalt om die subsidie niet te verlengen. Wij hebben een kanjer van een projectmanager binnen weten te halen, zij zal zich later vanmorgen aan u voorstellen, dus daar heb ik alle vertrouwen in.

Beste Rovers. Het openbaar vervoer zit in de opgaande lijn. Het gaat de betere kant op met de reizigersaantallen, met de tevredenheid van de reizigers, met de investeringen van de overheid en er liggen kansen voor meer: meer geld voor investeringen en exploitatie, een sterkere positie voor de reiziger via OV-loket en OV-autoriteit, een beter politiek klimaat. Laten we de zegeningen tellen, maar ons vooral bewust zijn dat het allemaal niet vanzelf zal gaan en dat we dus veel werk moeten verzetten om die kansen te grijpen. Pagina geplaatst: 19 mei 2008