Gemeente Boskoop


PERSINFO

Nummer : 775

Datum : 14 mei 2008

Kraakpanden Zijde en Zuidkade gesloten na inval

Dinsdagochtend hebben bij kraakpanden aan de Zijde en Zuidkade invallen plaatsgevonden. Dit was een gezamenlijke actie van de gemeente, politie, brandweer en de Nuon. De actie was vanuit de gemeente gericht op het duurzaam realiseren van een veilige woonsituatie. Na de inval werd in beide panden door de gemeente en brandweer een zeer onveilige woonsituatie geconstateerd en zijn de panden ontruimd en gesloten. Met de actie is ook gereageerd op de vele meldingen van overlast die zijn binnengekomen van Boskoopse inwoners.

Bij de invallen zijn acht bewoners aangehouden. Twee bewoners van Zijde 46-48 werden aangehouden voor het creëren van een brandonveilige situatie. De elektrische installatie was provisorisch en onveilig aangelegd en de draagconstructie voldeed niet aan de eisen. Bij het pand aan de Zuidkade (de oude directeursvilla van de gascentrale) werden zes krakers aangehouden vanwege diefstal van stroom. Ook hier werden op diverse plekken gevaarlijke elektrische situaties geconstateerd en bleken delen van vloeren verdwenen te zijn. Beide panden zijn na ontruiming door de gemeente gesloten, omdat het te onveilig is om in te wonen. Aan de hand van rapportages wordt nu gekeken wat er met de panden moet gebeuren.
----------------------------------------------------------- Einde Persbericht --------------------------------------------------

Voor vragen kunt u terecht bij het product Communicatie, tel. 219558 of 219553.