WeerOnline gaat strijd met onkruid aan

19/05/2008 12:59

Weeronline B.V.

Voor iedereen die professioneel betrokken is bij onkruidbestrijding volgens de DOB-methode is er vanaf nu OnkruidBeheer.nl. Met OnkruidBeheer.nl van WeerOnline, het weerbedrijf van NOS weerman Gerrit Hiemstra, werken onkruidbestrijders conform de DOB-methode. Hierdoor kan onkruid op verhardingen met Roundup(R) Evolution op een effectieve manier en tegen lage kosten worden bestreden.

OnkruidBeheer.nl

De nieuwe site www.onkruidBeheer.nl bevat nuttige informatie en praktische tools voor onkruidbestrijders. De DOB richtlijnen geven duidelijke instructies over de weersomstandigheden waarbij gespoten mag worden en ook voor de werking van onkruidbestrijdingsmiddel zelf zijn de weersomstandigheden zeer belangrijk. Naast actuele en verwachte radarbeelden van de neerslag geeft WeerOnline op www.onkruidbeheer.nl spuitadviezen en doseeradviezen voor het gebruik van Roundup(R) Evolution.

Landelijke dekking

Vooral de landelijke dekking van de weersinformatie en de adviezen per plaats is een sterk pluspunt van deze nieuwe weerdienst. "Een loonwerker kan precies zien op welke locatie de weersomstandigheden het meest ideaal zijn voor het bestrijden van het onkruid. Hierdoor kan hij zijn mensen en middelen zo effectief mogelijk kan inzetten. En dat scheelt tijd en geld", aldus Martin Hoitink, accountmanager OnkruidBeheer.nl

www.onkruidbeheer.nl bevat ook een eenvoudige registratietool voor het vastleggen van de hoeveelheden middel die zijn verbruikt. Daarnaast ontvangen abonnees dagelijks de DOB weerfaxen met spuitadvies en kunnen ze direct contact opnemen met de weerkamer van WeerOnline voor een telefonisch weeradvies.

Duurzaam OnkruidBeheer

DOB staat voor Duurzaam OnkruidBeheer op verhardingen en is ontwikkeld om de ongewenste afspoeling van bestrijdingsmiddelen naar het oppervlaktewater terug te dringen. Bij het bestrijden van onkruid zijn groenbeheerders, loonwerkers en hoveniers verplicht te werken volgens de DOB-methode.

Cursus Weer & Onkruidbestrijding

WeerOnline is geen onbekende op het gebied van Onkruidbestrijding. Sinds vele jaren verzorgt het bedrijf de cursus Weer & Onkruidbestrijding. Deze cursus is bestemd voor groenbeheerders bij gemeenten, waterschappen ,provincies en loonwerkers en hoveniers. De cursus wordt gegeven door Gerrit Hiemstra.

WeerOnline

WeerOnline is opgericht in 2001. De website www.weeronline.nl is de populairste weersite van Nederland. Ook in de B2B markt is zij al jaren actief. Zo bedient WeerOnline agrariërs, bouwbedrijven en recreatie-ondernemers met specifieke producten. Ook levert zij weersinformatie aan veel websites en kranten gebruiken weerinformatie van WeerOnline voor hun weerberichten. In de winter adviseert WeerOnline gemeenten, provincies en dienstkringen van Rijkswaterstaat over de gladheidsbestrijding. WeerOnline heeft 27 medewerkers en is gevestigd in Velp.

http://www.onkruidbeheer.nl