Noem Achmea een onrealist

19/05/2008 13:21

Achmea Holding

Achmea lanceert vanavond op tv een nieuwe corporate campagne onder het thema: waarzijnwemeebezig.nl. De campagne laat zien dat Achmea haar rol als grote maatschappelijke speler zeer serieus neemt. Achmea - de grootste verzekeraar van Nederland en moederbedrijf van o.a. Interpolis, Centraal Beheer Achmea, FBTO, Zilveren Kruis Achmea en Avero Achmea - stelt aan de orde waar Nederland mee bezig is en laat zien waar ze zelf mee bezig is.

"Waar zijn we mee bezig? Als we niet kunnen kiezen tussen privé en werk. Als het wachten op zorg je nog zieker maakt. Waar zijn we mee bezig? is een vraag die ons bezig houdt en die ons uitdaagt tot antwoorden."

"Noem ons een idealist, noem ons een onrealist. Maar wie nergens in gelooft, zal ook nooit iets veranderen."

Met deze tekst uit de tv-spot wil Achmea duidelijk maken dat het goed gaat met Nederland, maar dat er ook nog veel te verbeteren valt. Bijvoorbeeld op het terrein van arbeidsparticipatie, gezondheidszorg en de balans tussen werk en privé. Achmea ziet het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om hier iets van te vinden en waar mogelijk oplossingen aan te dragen. De campagne is daarmee geen communicatie over Achmea, maar communicatie van Achmea. Doel is om aan de buitenwereld te laten zien wat de toegevoegde waarde van Achmea is.

Vanaf morgen wordt Nederland met gewaagde stellingen op billboards en in dag- en vakbladen uitgedaagd om de discussie aan te gaan over onderwerpen die te maken hebben met gezond en productief werken. In een later stadium zullen de onderwerpen ook andere terreinen bestrijken. De website die bij de campagne hoort biedt verdieping en verbreding van de issues. Er wordt ook een link gelegd naar de diverse merken van het concern.

Liesbeth van der Kruit, directeur Group Communications & Brand Management van Achmea: "We zien binnen onze organisatie heel sterk dat juíst door zaken te benoemen en er op het scherpst van de snede met elkaar over te praten, zich oplossingen kunnen aandienen. We worden bij Achmea gedreven door denkers, die problemen definiëren en ze vervolgens als doeners oplossen. We laten zien dat we niet alleen verzekeren, maar ook investeren in de samenleving. Dat gegeven hebben we doorgevoerd in de campagne."

"Het is niet zo dat we per sé een brede maatschappelijke discussie willen starten, maar we willen wel aan de buitenwereld laten zien dat Achmea midden in de samenleving staat. Dat is niet toevallig: die verbondenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel komen voort uit de coöperatieve genen die maken dat de onderneming van oudsher dicht bij de klant staat. Bij Achmea maken we ons oprecht druk over zaken die onze klanten bezighouden. Noem ons idealist, onrealist. We gaan die uitdagingen zeker niet uit de weg."

De campagne start met tv, billboards en advertenties. De bedoeling is dat de naam Achmea bekender wordt, maar vooral dat duidelijk wordt waar de naam Achmea voor staat. Achmea blijft nadrukkelijk verbonden met de term ontzorgen. Ontzorgen, dat dóen we; met de nieuwe campagne willen we vooral vertellen waaróm.

http://www.waarzijnwemeebezig.nl