Vereniging Milieudefensie

Luchthaven wil via 'Alderstafel' af van milieuregels

'Schiphol biedt omwonenden sigaar uit eigen doos'

Amsterdam, 19 mei 2008 - Uit het uitgelekte onderhandelingsvoorstel over de toekomst van Schiphol, waarover de luchtvaartsector, bestuurders en omwonenden praten onder leiding van Hans Alders, blijkt dat de wettelijke geluidsregels wat Schiphol en de KLM betreft op de schop moeten. 'Een ridicuul voorstel,' aldus Evert Hassink van Milieudefensie, 'niet de toch al minieme bescherming van omwonenden is het probleem, maar de onwil van Schiphol om zich aan de wet te houden.'

Schiphol wil zich gaan houden aan de toch al verplichte vliegroutes. Een verplichting die vrijwel dagelijks geschonden wordt en voor veel overlast zorgt. In ruil voor dergelijke vrome beloftes wil de luchthaven af van de huidige, toch al slappe regels die de vlieghinder moeten beperken. Hassink: 'Omwonenden krijgen een sigaar uit eigen doos en schieten niks op met dit voorstel.'

De overlast voor de omgeving beperken kan Schiphol ook zonder dat voor de zoveelste keer de regels overhoop te gooien. Vorig jaar is er al een experimentenwet aangenomen die het mogelijk maakt om geluidsgrenzen bij te stellen als dat in het belang is van Schiphol en omwonenden. Hassink: 'Schiphol presenteert zich graag als "normaal bedrijf" of als "goede buurman". Maar het uitgelekte conceptakkoord laat zien dat Schiphol slechts bereid is zich aan de wet te houden en wat te doen voor de omwonenden als die wet naar haar wensen wordt aangepast. Dat is de wereld op zijn kop.'

Milieudefensie roept de politiek op betrouwbaar te blijven en de wettelijke grenzen die in 2001 werden vastgesteld, niet los te laten. Een nieuwe discussie over het geluid rond Schiphol zal leiden tot bestuurlijke chaos en tot onzekerheid voor de honderdduizenden geluidsgehinderden rond de luchthaven.