Politie Gelderland-Zuid


Huldiging NEC verloopt rustig


Enkele aanhoudingen


Nijmegen, 19-05-2008 o De politie heeft tijdens de huldiging en de
daarop volgende festiviteiten 13 aanhoudingen verricht. De politie had
voldoende personeel ingezet om de feestelijkheden op een ordentelijke
manier te laten verlopen.


Op en nabij het Goffertterrein zijn 4 personen aangehouden. Drie
inwoners uit Nijmegen en één uit


Kranenburg kregen proces-verbaal voor o.a. vechten op straat,
mishandeling en het in het bezit hebben van drugs en vuurwerk.


In het centrum van Nijmegen had de politie in het kader van preventief
toezicht, ME en een groep aanhoudingseenheid rondrijden. Er was voor
gekozen zichtbaar aanwezig te zijn en behoudens enkele kleine
incidenten kon na vannacht de balans worden opgemaakt. In het centrum
zijn uiteindelijk nog negen verdachten aangehouden. Zij hadden zich
onder andere schuldig gemaakt aan vernieling, baldadigheid,
mishandeling, belediging en openlijke geweldpleging. Hiervoor kregen
zij proces-verbaal. (14)