Radboud Universiteit Nijmegen


Drie miljoen voor MijnZorgNet

Datum bericht: 16 mei 2008

MijnZorgNet, een voorstel van UMC St Radboud voor de opzet van een integraal zorgnetwerk rondom specifieke patiëntengroepen, is door minister Klink uitgeroepen tot 'baanbrekend zorginitiatief'. Er komt ongeveer 3 miljoen euro financiering voor de uitvoering van dit project. Drie andere Nederlandse zorgprojecten zijn eveneens uitgeroepen tot baanbrekend zorginitiatief.

Bij MijnZorgNet is de patiënt leidend en is de arts digitaal toegankelijk voor de patiënt. Het bestaat uit 'virtuele ziekenhuizen' waarin patiënten onder meer ervaringen kunnen uitwisselen en waarin richtlijnen staan voor onder meer de behandeling en de financiering. Neuroloog dr. Bas Bloem, verbonden aan het Donders Centre for Neuroscience, en hoogleraar Voortplantingsgeneeskunde prof. dr. Jan Kremer zijn de leiders van dit project.

De vier gehonoreerde projecten gaan als ijsbreker fungeren en maken de weg vrij voor innovatie in de zorgsector. Minister Klink gaat de vier initiatieven actief ondersteunen en zich maximaal inspannen om structurele belemmeringen voor de projecten weg te nemen bij succesvolle resultaten. Hij doet dat vanuit zijn ministerie, maar ook vanuit het Zorginnovatieplatform, waarvan hij voorzitter is.