Samenwerken binnen een innovatiecontract populair

19/05/2008 13:45

Currency Connect B.V.

Steeds meer ondernemers profiteren van nieuwe subsidievorm

Steeds meer Nederlandse ondernemers profiteren van een nieuwe subsidievorm: het Innovatie Prestatie Contract (IPC). Zij maken prestatieafspraken met andere bedrijven én Economische Zaken (EZ) en ontvangen zo elk een subsidie van maximaal 50.000 euro voor innovatieve ontwikkeling. Vooral in gebieden waar de maakindustrie een belangrijke economische pijler is, waaronder Overijssel, Drenthe, Gelderland en de Zuidelijke provincies, schieten de IPC's als paddestoelen uit de grond. Maar ook in de landbouwtechnische sector is veel vraag naar samenwerking.

Naast een aantrekkelijk geldbedrag levert de samenwerking tussen IPC-deelnemers de ondernemers nog een ander belangrijk voordeel op. Zij kunnen via het contract gebruik maken van elkaars kennis om knelpunten en vraagstukken bij innovatieve processen op te lossen. Currency Connect, een landelijk subsidieadviesbureau dat ondernemers helpt met het opzetten van een IPC, merkt dat er in bepaalde sectoren grote behoefte is de handen op die manier ineen te slaan.

Directeur Rudi Grouve: ,,dit komt voornamelijk door het tekort aan vakkundig personeel en scholieren. Er zijn simpelweg geen vakmensen die tijd en capaciteit hebben om problemen die een innovatie remmen aan te pakken. Door kennis uit te wisselen met collega-bedrijven die wél over de juiste 'knowhow' beschikken, kunnen geplande innovaties toch doorgang vinden. En innovatie is natuurlijk van groot belang voor de economische kracht van een regio of sector.''

SenterNovem, het agentschap van Economische Zaken dat de IPC's beoordeelt, wil met de subsidieregeling IPC het innovatief vermogen van het MKB stimuleren. Binnen een IPC werken bedrijven samen onder één penvoerder, vaak een branche- of ondernemersvereniging of een gemeenschappelijke partner.

Concurrentie

Grouve merkt op dat bij het samenbrengen van bedrijven rekening moet worden gehouden met concurrentiegevoeligheid. ,,Geen enkele ondernemer wil zijn ideeën inzetten om een concurrent aan extra winst te helpen. Daarom brengen wij alleen bedrijven bij elkaar die een meerwaarde voor elkaar hebben maar elkaar niet direct beconcurreren. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijf dat plastic recyclet en een onderneming die is gespecialiseerd in afvalverwerking. Zij hebben andere belangen maar kunnen wel iets voor elkaar betekenen."

Een recent voorbeeld van een geslaagd IPC is de 'Krachtenbundeling in de metaal rond de Anton Tijdink'. Van deze IPC is de bedrijfstakschool Anton Tijdink in de Achterhoek penvoerder. Currency Connect heeft de bedrijfstakschool geholpen met het bij elkaar brengen van 28 bedrijven uit de metaalsector. De bedrijven maken nu kans op 1,4 miljoen euro subsidie. Verder werkt het bureau aan IPC's voor landbouwtechnische bedrijven en de maakindustrie in Oost-Nederland.

http://www.curcon.nl