Provincie Overijssel

Werkzaamheden N347 Rijssen-Nijverdal vertraagd

De provincie Overijssel is gestart met het verkeersveiliger maken van de provinciale weg N347 Rijssen-Nijverdal. De aannemer, Reef Infra uit Oldenzaal, is in oktober 2007 begonnen met de bouw van drie bruggen over de Elsenerbeek en met de aanleg van de parallelweg aan de westzijde. Volgens de planning van de aannemer zouden de werkzaamheden eind juni klaar zijn.

Tijdens de werkzaamheden aan de parallelweg aan de westzijde is grote vertraging ontstaan. De vertraging wordt veroorzaakt door het extra verleggen van kabels en leidingen over het hele wegtracé van Rijssen naar Nijverdal. Ook blijken de funderingen van het fietspad verontreinigd te zijn. De fundering moet worden afgevoerd en gestort. Hierdoor gaan de werkzaamheden een half jaar langer duren. De provincie verwacht dat medio november de vernieuwde weg klaar is.

Medio oktober 2008 wordt de rijbaan voorzien van nieuw asfalt. Verder worden de bermen verhard. Hiervoor wordt de rijbaan voor een periode van ongeveer vier weken afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via Wierden. Voor de aanwonenden wordt tijdens de afsluiting de bereikbaarheid van de percelen geregeld met een ontheffing. De (brom)fietsers kunnen gebruik blijven maken van de bestaande fietspaden. Over de exacte periode van de afsluiting van de hoofdrijbaan wordt vroegtijdig gecommuniceerd via de huis-aan-huis bladen en websites van de provincie Overijssel en de gemeente(n).