Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer Amsterdam


Verbreding A 10

19 mei 2008

Verbreding A 10: geef uw mening

Rijkswaterstaat wil de A10 Oost tussen de A1 en de A2 verbreden. Het plan is om de snelweg te verbreden van 2 x 3 rijstroken naar 2 x 4 rijstroken en op de knooppunten extra invoegstroken te maken. Dit is onderdeel van de plannen van Rijkswaterstaat om de capaciteit van de snelwegen op het traject Schiphol-Amsterdam-Almere te vergroten.

Van 16 mei t/m 28 juni ligt de Trajectnota/MER
Schiphol-Amsterdam-Almere ter inzage en kan iedereen zijn mening hierover geven. U kunt de plannen inzien op het stadsdeelkantoor aan de Linnaeusstraat 89, downloaden van www.inspraakpunt.nl of opvragen via 0800 - 8002.

Inspraakavond

Rijkswaterstaat organiseert een inspraakavond op dinsdag 3 juni vanaf 19.00 uur, in de Jaap Edenhal, Radioweg 64. Mondelinge reacties worden schriftelijk vastgelegd.

Hoe kunt u reageren

Uw schriftelijke reactie kunt u tot en met 28 juni sturen naar Inspraakpunt Trajectnota/MER Schiphol-Amsterdam-Almere, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag. Op www.inspraakpunt.nl kunt u on line uw mening geven.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van Rijkswaterstaat over dit project: www.schiphol-amsterdam-almere.nl. Of bel het gratis nummer van Rijkswaterstaat: 0800 - 8002.

Zie ook:


* Kennisgeving (pdf, 371 Kb)

* Folder overkapping (pdf, 2112 Kb)