Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Inhoud pagina: Antwoorden op kamervragen over de voor veel politieagenten te zware conditietest

16 mei 2008

Antwoorden op kamervragen van het lid Griffith (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de voor veel politieagenten te zware conditietest. (Ingezonden 22 april 2008)


1. Vraag Hebt u kennisgenomen van het bericht "Dat wordt zweten voor vette agent"? 1)


1. Antwoord Ja.


2. Vraag Is een kwart van de politieagenten tijdens een proef gezakt voor de conditietest? Wat is de oorzaak hiervan?


2. Antwoord Zie antwoord 4


3. Vraag Bent u nog steeds voornemens de conditietest per 1 januari 2009 verplicht te stellen? Wat zijn de consequenties voor de individuele diender bij het niet halen van de conditietest?

3. Antwoord
Ja, het betreft een afspraak uit de CAO 2005-2007. De toets is verplicht vanaf 2009, maar zoals overeengekomen met de vakorganisaties worden er pas vanaf 2012 rechtspositionele consequenties verbonden aan de resultaten. Over de inhoud van die consequenties is het overleg met de vakorganisaties nog gaande.


4. Vraag Is de conditietest representatief voor het dagelijkse politiewerk op straat aangezien veel politieagenten moeite hebben bij het slagen van de test? Betekent dit dan ook dat een kwart van de politieagenten in de praktijk niet naar behoren functioneert?

4. Antwoord
De toets is nog in ontwikkeling. De eerste is proef is geweest. De definitieve normering voor deze toets moet nog bepaald worden. Er kan dan ook niet gesteld worden dat een kwart van de politieagenten gezakt is voor de toets.


5. Vraag Waarom maken slechts enkele korpsen werk van sportles voor agenten, zoals Zaanstreek-Waterland? Waarom krijgen niet alle agenten een verplichte sporttraining? Zijn er afspraken gemaakt over de tijdstippen waarbinnen deze trainingen moeten plaatsvinden? Geldt voor het volgen van deze sporttrainingen eenzelfde lijn als de afspraken gemaakt met de dienders over schiettrainingen en zelfverdediginglessen?

5. Antwoord
Zie antwoord 8


6. Vraag Deelt u de mening dat de verplichte sporttraining betaald moet worden door de werkgever van de agenten?


6. Antwoord Zie antwoord 8.


7. Vraag Vindt u niet dat dienders als onderdeel van de conditietest verplicht zouden moeten meedoen met de verschillende hardloopwedstrijden, zoals maratons, triatlon en de Nijmeegse vierdaagse?


7. Antwoord Nee. De toets is gebaseerd op het dagelijkse politiewerk. Er wordt hierbij naar meer gekeken dan alleen conditie.


8. Vraag Heeft de politietop de afgelopen twintig jaar geen oog gehad voor de conditie van het personeel en moet hiervoor nu de rekening worden betaald door de diender?


8. Antwoord Het is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van iedere werknemer en dus ook van politieagenten zelf om fit te zijn en te blijven voor de uitoefening van zijn of haar vak. Bij de uitwerking van de CAO afspraak wordt bezien in welke mate de werkgever dat door middel van faciliteiten kan of moet ondersteunen. Daarbij wordt onder meer bezien in welke mate voor het halen van de conditietest een fitheid nodig is die uitgaat boven de algemene fitheid waaraan iedere werknemer zou moeten voldoen zijn. Ook wordt bezien wat korpsen nu al aan faciliteiten bieden. Het uittrekken van meer geld is op dit moment niet aan de orde.


9. Vraag Bent u bereid meer geld uit te trekken om de conditie van politieagenten op peil te houden, zodat zij op straat goed werk kunnen verrichten?


9. Antwoord Zie antwoord 8.


1) Parool, 16 april 2008 Naar boven

---

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties