Oranjewoud


Overname Edel Grass afgerond

Oranjewoud en TenCate hebben de overname van Edel Grass afgerond. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft ingestemd met de overname.

Edel Grass is vooral een vooraanstaande aanbieder op de wereldmarkt van hockeysystemen. Edel Grass zal verder worden uitgebouwd tot een leidende aanbieder op het gebied van hoogwaardige kunstgras sportsystemen in brede zin, waarbij de elkaar aanvullende kennis van Edel Grass, Oranjewoud en TenCate op het gebied van componenten, het integrale productieproces, veiligheid en duurzaamheid evenals bouwtechnische aspecten en installatie en onderhoud de basis vormt.

De kunstgrasmarkt wordt gekenmerkt door groei, die vooral afkomstig is vanuit de voetbalsport. Voetbal stelt specifieke eisen aan kunstgras. Edel Grass streeft naar verdere verbetering van de kwaliteit en speeleigenschappen van kunstgras sportvelden, vooral op het gebied van voetbal. Inspelend op toekomstige periodieke keuringen van alle kunstgras sportvelden door sportbonden dienen de speeleigenschappen en de bespeelbaarheid voor een langere periode te worden gegarandeerd. Het is in het belang van de consument dat er initiatieven worden ontwikkeld, waarbij er binnen de diverse schakels van de waardeketen (van producent tot installateur) samenwerking plaatsvindt op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, ten aanzien van de bouw van hoogwaardige sportsystemen. Edel Grass heeft hiervoor dankzij de overname een uitstekende uitgangspositie.

Edel Grass, TenCate en Oranjewoud gaan hun kennis onder meer gezamenlijk inzetten voor het nieuw te bouwen hoofdveld bij Heracles Almelo, dat deze zomer wordt gebouwd. Het belang van kunstgras zal in het nieuwe seizoen toenemen. Naast Heracles Almelo speelt ook FC Volendam vanaf het seizoen 2008/2009 op het hoogste niveau in Nederland op kunstgras. Het spelen op kunstgras op topniveau zal een positieve uitstraling hebben op de amateurmarkt en zal een belangrijke referentie kunnen zijn voor toekomstige kwaliteitsstandaarden van sportvelden.