Albayrak geeft startsein testfase forensisch psychiatrisch toezicht

Nieuwsbericht | 19-05-2008

Op een bijeenkomst in Utrecht heeft staatssecretaris Albayrak het startsein gegeven voor de testfase van het forensisch psychiatrisch toezicht. In de komende periode gaan tien tbs-klinieken en de drie reclasseringsorganisaties de nieuwe werkwijze in de praktijk beproeven.

De tbs-kliniek en de reclassering worden in de toekomst gezamenlijk verantwoordelijk voor het toezicht op tbs-gestelden die na behandeling terugkeren in de samenleving. Nu zijn beide organisaties nog ieder verantwoordelijk voor een afzonderlijk deel van het uitstroomtraject. Door de nieuwe werkwijze van het forensisch psychiatrisch toezicht (fpt) wordt de overgang van behandeling naar resocialisatie meer geleidelijk vorm gegeven en daardoor beter gewaarborgd: het werk van de reclassering begint binnen en de expertise van de kliniek gaat mee naar buiten. Daarmee levert het verbeterde toezicht een bijdrage aan de maatschappelijke veiligheid, als ook aan de door- en uitstroom van tbs-gestelden in de kliniek.

In de nieuwe werkwijze wordt de reclassering ingeschakeld op het moment dat de kliniek van oordeel is dat gestart kan worden met de resocialisatie. Dit is veelal tijdens het verloftraject van de tbs-gestelde. Door de vroege betrokkenheid kan de reclassering informatie verzamelen en ervaring op doen met de tbs-gestelde, voordat deze daadwerkelijk terugkeert in de samenleving. Hierdoor kan de reclassering tijdens het toezicht beter een dreigende terugval onderkennen en maatregelen treffen. Ook kan de reclassering eerder beginnen met de praktische voorbereiding van de terugkeer in de samenleving, bijvoorbeeld waar het gaat om huisvesting, inkomen en zorg.

Meer informatie


* Nieuwe wijze van toezicht op uitstroom tbs-gestelde