Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Uitstel beantwoording Kamervragen over de voorjaarsstand van wilde zwijnen

19 mei 2008 - kamerstuk

Kamerbrief waarin de minister aangeeft niet binnen de gestelde termijn te kunnen antwoorden op de vragen van het lid Thieme over de voorjaarsstand van wilde zwijnen. Er is meer afstemming nodig.

Meer informatie

* Uitstel beantwoording Kamervragen over de voorjaarsstand van wilde zwijnen
Kamerstuk | 19-05-2008 | PDF-Document, 31 kB
Voor downloaden van PDF-bestanden: Zie het origineel


Geachte Voorzitter,

De vragen, gesteld door het lid Thieme (PvdD), over de voorjaarstand van wilde zwijnen kan ik tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn beantwoorden. De reden van uitstel is dat voor de beantwoording van de vragen nader overleg gevoerd moet worden met onderzoekers inzake de actuele stand van de wetenschap en met provincie Gelderland inzake het provinciale faunabeleid.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg