Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Uitstel beantwoording Kamervragen over het doden van vossen

19 mei 2008 - kamerstuk

Kamerbrief waarin de minister aangeeft niet binnen de gestelde termijn te kunnen antwoorden op de vragen over het doden van vossen. Er is nadere afstemming nodig.

Meer informatie

* Uitstel beantwoording Kamervragen over het doden van vossen Kamerstuk | 19-05-2008 | PDF-Document, 31 kB
Voor downloaden van PDF-bestanden: Zie het origineel


Geachte Voorzitter,

De vragen, gesteld door het lid Thieme (PvdD), over het doden van vossen kan ik tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn beantwoorden. De reden van uitstel is dat de implicaties van het door u aangehaalde onderzoek nader moeten worden bekeken.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg