"Arrestatie Nekschot: zelfislamisering en terugkeer middeleeuwen"

19/05/2008 14:39

Dexter Communicatie

Trendwatcher Adjiedj Bakas is niet verbaasd over de actie van het OM de afgelopen week. Een 9-koppig arrestatieteam rekende cartoonist Gregorius Nekschot in en kreeg voor elkaar dat zonder tussenkomst van de rechter 8 cartoons van zijn site verdwenen, die kwetsend zouden zijn voor zwarten en moslims.

Twee jaar geleden publiceerde Bakas zijn humor-trendboek "Megatrends van Grimlach tot Ironie". In dit boek voorspelde Bakas dat zogenaamde politieke correctheid de humor in Europa zou muilkorven. Een enqu(ee)te onder Europese beroepshumoristen, zoals cabaretiers en cartoonisten, leerde dat de overgrote meerderheid (meer dan 90%) aan zelfcensuur doet sinds de Deense cartoonrellen. Uit veiligheidsoverwegingen, maar ook vanwege de zelfislamisering van Europese overheden. Onder zelfislamisering verstaat Bakas: "een vorm van appeasement richting moslimfundamentalisten, waarbij bij voorbaat wordt toegegeven aan hun vermeende gekwetstheid, terwijl hun haatzaaierij wordt gedoogd." Deze zelfislamisering is in heel West-Europa zichtbaar, op een enkele uitzondering na zoals hier en daar in Frankrijk of Denemarken. De terugkeer van religie in het publieke domein is hier mede debet aan. Christelijke autoriteiten misbruiken het vermeende kwetsen van moslims om het kwetsen van christenen aan te pakken. Dat past weer in de trend van de terugkeer van de middeleeuwen, die Bakas eerder beschreef. In de middeleeuwen werd ook gepoogd om satirici, zoals de schrijver van "Van den Vos Reynaerde" aan te pakken. Tijdens de Verlichting verminderden dit soort acties.

Bakas, die binnenkort een lezing geeft voor het OM, merkt op dat Gerard Reve indertijd voor het Ezeltjesproces, niet door negen man van zijn bed werd gelicht. "Een briefje in de bus om langs te komen of een afspraak via Nekschots uitgever zou meer dan voldoende zijn geweest." Het argument dat de identiteit van de cartoonist tussen 2005 en nu achterhaald moest worden is dus onzinnig."

Het vermeende kwetsende karakter van de cartoons is volgens Bakas nooit aangetoond. "Is er ooit een opiniepeiling gehouden onder zwarten of moslims over deze cartoons? Ik weet zeker van niet. En wat als de ene bevolkingsgroep langere tenen heeft dan de andere? De cartoons van Nekschot staan ook in mijn boeken, ter illustratie. Wil het OM mijn boeken dan uit de boekhandel nemen? Ik ben zwart en zoon van een islamitische vader en hindoemoeder. In mijn familie genieten wij zeer van Nekschots cartoons.

De actie van het OM en het antidiscriminatiebureau dat in 2005 de aanklacht tegen Nekschot indiende, passen volgens Bakas perfect in de trend van zelfislamisering. Bakas voorspelt dat deze trend, ondanks de protesten nu van cabaretiers en politici, door zal zetten. "Internet werd de afgelopen tijd een vrijplaats voor beroepshumoristen die om veiligheidsredenen en vanwege de vermeende politieke correctheid in het dagelijkse leven, in anonimiteit satirisch konden zijn. Nu duidelijk is dat ook internet niet langer vrij is en dat een jarenlang zorgvuldig in stand gehouden anonimiteit van een cartoonist, die tot de beste van het web gerekend kan worden, niet meer veilig is, zullen anderen ook aan zelfcensuur gaan doen."

Bakas stelt dat de actie van het OM het leven van Nekschot moedwillig in gevaar brengt en vindt dat de verantwoordelijke officier van justitie aangeklaagd zou moeten worden.

http://www.bakas.nl


Noot voor de redactie:

Note voor de pers,