Minister Plasterk reikt ruim 34 miljoen euro aan restauratiesubsidies

19/05/2008 15:00

Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM)

Vandaag reikte minister Plasterk (OCW) in de voormalige Timmerfabriek van De Schelde in Vlissingen 34,2 miljoen euro aan beschikkingen uit voor 11 grootschalige restauraties van rijksmonumenten die kampen met restauratieachterstand. De voormalige Strokartonfabriek in Scheemda kreeg het grootste subsidiebedrag toegekend: bijna 4 miljoen euro. De voormalige Timmerfabriek zelf kreeg zo'n 3,5 miljoen euro. De miljoenensubsidies zijn onderdeel van de Najaarsnota 2006, waarin 140 miljoen euro beschikbaar werd gesteld voor het wegwerken van de restauratieachterstanden. De minister heeft als doel de huidige 17% in achterstanden terug te brengen tot een acceptabele werkvoorraad van 10% eind 2010.

Het betreft de volgende grootschalige restauraties, waaronder vier kerken en twee fabrieken:


1. Obrechtkerk, Amsterdam euro 2.803.921


2. Toren Lebuïnuskerk, Deventer euro 2.811.425


3. RK St., Petruskerk, Oirschot euro 2.877.046


4. Sterrenwacht, Leiden euro 2.885.751


5. Werf en walmuren, Utrecht euro 2.905.493


6. Kasteel Beverweert, Werkhoven euro 2.909.460


7. Voormalig Gevangeniscomplex, Hoorn euro 2.943.381


8. Moerputtenbrug, 's-Hertogenbosch euro 3.011.490


9. Vml. Timmerfabriek, Vlissingen euro 3.428.051


10. R.K. Parochie HH Laurentius en Elisabeth, Rotterdam euro 3.705.120


11. Vml. Strokartonfabriek De Toekomst, Scheemda euro 3.928.258

Van het geld uit de Najaarsnota 2006 wordt dit jaar 88 miljoen euro verdeeld onder zeven groepen gebouwde monumenten met restauratieachterstand. Rijksmonumenten moeten namelijk eerst sober en doelmatig gerestaureerd zijn en pas daarna kunnen ze instromen in de reguliere instandhoudingsregeling, het zogenaamde Brim.

De Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) in Zeist beoordeelde deze maanden - namens de minister - circa 575 subsidieaanvragen die eind 2007 in het kader van deze zogenaamde rijksregeling rijkssubsidiering wegwerken restauratieachterstanden 2007 (Rrwr 2007) werden ingediend. Elf objecten op een totaal van 25 aanvragen zijn nu uit de eerste groep, de 'grootschalige restauraties', geselecteerd. Hiervan zijn de subsidiabele kosten tussen de 4-10 miljoen euro (60 / 70 %). In totaal zijn 14 aanvragen afgevallen. Het merendeel van de aanvragen viel af omdat de subsidiabele restauratiekosten lager zijn vastgesteld dan de in de regeling gestelde ondergrens van 4 miljoen euro.

Voor de andere categorieën monumenten: 'orgels' kwamen bijna 40 aanvragen binnen; voor 'molens' bijna 140; voor 'boerderijen' circa 50 en voor 'andere monumenten' werden maar liefst 320 aanvragen ingediend. Binnen enkele weken zullen de aanvragen van de resterende groepen volgens vastgestelde criteria worden beoordeeld, want de aangevraagde subsidies passen niet allemaal binnen het voor iedere groep beschikbare budget. Voor 1 juli zal bekend worden gemaakt welke restauraties nog meer een rijkssubsidie zullen krijgen.
Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten