Politieberichten Gooi- en Vechtstreek


Zeven verdachten in graffitizaak Naarden en Bussum

Naarden-Bussum, 19-05-2008 o Intensief onderzoek heeft geleid tot de oplossing van een graffitizaak. Het onderzoek leverde zeven verdachten op die bekenden graffiti te hebben aangebracht op 90 objecten.

Begin dit jaar zijn de wijkagenten van Naarden een onderzoek gestart naar de vele graffiti uitingen in Naarden en Bussum. Onder andere vuilcontainers, gebouwen, elektriciteitshuisjes en geluidswallen bij het spoor werden ondergespoten met de woorden; TUC, SOTA en NZW3. Deze woorden staan voor crewnamen van groepen graffitispuiters.

Stapje voor stapje kwamen de wijkagenten de verantwoordelijke jongeren op het spoor. In maart en april was het onderzoek zover gevorderd dat de verdachten op het politiebureau in Naarden werden uitgenodigd. In totaal zeven jongens; allen woonachtig in Naarden en Bussum van 14 en 15 jaar oud. Uit de verhoren en onderzoek is komen vast te staan dat zij
verantwoordelijk zijn voor het bespuiten van 90 objecten.

Het toebrengen van graffiti wordt gezien als vernieling. De zaken van de jongeren zijn besproken in het casusoverleg. Vier van hen kregen een Halt-straf en één van hen een taakstraf. Voor twee jongens volgt nog een beslissing.

De schade die ontstaan is kan op de jongeren worden verhaald en loopt tot in de duizenden euros.