Provincie Noord-Holland

Datum

19-5-2008

Onderwerp

Klimaatsubsidie voor Noord-Hollandse bedrijven en organisaties

Jeannette Duin

Gedeputeerde Staten willen komende vier jaar twee miljoen euro subsidie beschikbaar stellen voor projecten die een bijdrage leveren aan het voorkomen van klimaatverandering of het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. Non-profitorganisaties en kleine en middelgrote ondernemingen kunnen jaarlijks een subsidieverzoek indienen.

Het subsidieplafond en de speerpunten van de Deelverordening klimaat Noord-Holland worden jaarlijks vastgesteld. Dit jaar richt de regeling zich op grotere innovatieve investeringsprojecten voor kleine en middelgrote ondernemingen gericht op het demonstreren van innovatieve klimaatmaatregelen. Hiervoor is een totaal bedrag van 400.000,- beschikbaar. Daarnaast stelt de provincie in 2008 300.000,- beschikbaar voor projecten van non-profitorganisaties gericht op het implementeren van klimaatmaatregelen in de eigen organisatie. Op 23 juni buigen Provinciale Staten zich over het voorstel. Naar verwachting kunnen aanvragen voor dit jaar tussen 1 juli en
1 september worden ingediend.

De subsidieregeling is onderdeel van het Actieprogramma Klimaat, dat de provincie eind vorig jaar lanceerde. Met dit Actieprogramma wil de provincie een bijdrage leveren aan de mondiale strijd tegen klimaatverandering. Noord-Hollandse inwoners en bedrijven zijn verantwoordelijk voor eenzesde deel van de totale Nederlandse uitstoot. Gedeputeerde Peter Visser: We willen de uitstoot van broeikasgassen in Noord-Holland verminderen en ons beter voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering, zoals de stijgende zeespiegel. Samenwerking met anderen is daarbij essentieel. Een goed klimaat voor morgen maken we nu!

Naast de Deelverordening klimaat Noord-Holland heeft de provincie ook een Deelverordening Duurzame Energiepakket. Deze regeling richt zich specifiek op particulieren een bestaande woningbouw. Beide regelingen zijn binnenkort te vinden op het digitale subsidieloket van de provincie. GeĂŻnteresseerden kunnen voor meer informatie ook contact opnemen met Marianne Walgreen, tel. 023 - 514 3724.