Antillenhuis


Groen licht Rijksministerraad (RMR) voor Sociaal Economisch Initiatief Curaçao

De Rijksministerraad heeft vrijdag jongstleden het Sociaal-Economisch Initiatief (SEI) van Curaçao goedgekeurd. De ondertekening van de plannen voor het Sociaal-Economisch Initiatief (SEI) voor Curaçao staat voor de komende week op het programma op het moment dat Staatsecretaris Bijleveld de Antillen bezoekt.

Zowel de gezaghebber van Curaçao, mw. Lisa Dindial, als de gedeputeerde van Staatkundig Structuur, mw. Zita Leito, beiden momenteel in Nederland voor een werkbezoek, hebben het afgelopen weekeinde zeer tevreden en positief gereageerd op de goedkeuring van het SEI door de RMR. "Dit is zeer goed nieuws", zo verklaarde mw. Leito desgevraagd.

Met het Sociaal-Economisch Initiatief (SEI) investeren Nederland en Curaçao in de versterking van de sociaaleconomische structuur van het eiland om zo een stevige basis te creëren voor de toekomstige status van zelfstandig land binnen het Koninkrijk. Hiermee komt de 60,5 miljoen vrij die Nederland met Curaçao ten behoeve van het SEI was overeengekomen. In aanvulling op het bedrag uit Nederland, maakt ook Curaçao geld vrij voor het Sociaal Economisch Initiatief.

Het Sociaal-Economisch Initiatief (SEI) heeft als doelstelling om in de periode 2008-2010 een aantal projecten, hervormingen en maatregelen te introduceren die moeten leiden tot duurzame verbeteringen in de economische structuur en sociale achterstanden op Curaçao. Het SEI besteedt tevens aandacht aan een aantal bestuurlijke hervormingen, die in het licht van de op komst zijnde autonome status van Curaçao noodzakelijk zijn om de kwaliteit en continuïteit van het bestuur te garanderen. Tenslotte is een aantal initiatieven opgenomen die het functioneren van de arbeidsmarkt dienen te verbeteren, waarmee zowel economische als sociale doelstellingen bereikt worden.

Het SEI vindt haar oorsprong in de Slotverklaring van november 2006 en de toetreding van Curaçao tot het Overgangsakkoord in augustus 2007. In september 2007 heeft het Bestuurscollege van Curaçao een SEI Commissie in het leven geroepen met brede participatie uit de gemeenschap. De opdracht van de commissie was om een breed gedragen programma op te stellen dat aan de bovengenoemde doelstellingen voldoet. Dit programma is in het onderhavige dossier uitgewerkt.

Voor het SEI is oorspronkelijk ANG 60,5 miljoen beschikbaar gesteld door Nederland. In overleg met Nederland is overeengekomen dat in de periode 2008-2010 ook 30% van de reguliere ontwikkelingsgelden aangewend kan worden voor SEI. Daarmee komt het totale budget van SEI, na aftrek van de USONA management fee, uit op ongeveer ANG 123,6 miljoen (deels afhankelijk van koersschommelingen).

Voor vragen kunt u terecht bij dhr. Norman Serphos, voorlichter/woordvoerder Antillenhuis via e-mail: serphos@kgmna.nl
---

Gepubliceerd op: 19-05-2008 Bron: Antillenhuis/Gedeputeerde van Staatkundig Structuur Curacao