Ministerie van Economische Zaken


PIANOo gaat voor minimaal drie jaar door


19-05-2008 | nieuwsbericht | onderwerp: Aanbestedingen


De kennis- en netwerkorganisatie PIANOo (Professioneel & Innovatief
Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers) gaat voor minimaal
drie jaar door. Dat schrijft minister Van der Hoeven 19 mei 2008 aan
de Tweede Kamer.


PIANOo is in 2005 opgericht om de naleving van de aanbestedingsregels
te verbeteren en de aanbestedingspraktijk bij overheden te
professionaliseren. Het instellingsbesluit wordt nu verlengd tot 2011.


Aanleiding voor het besluit van de minister is de evaluatie van
PIANOo. De evaluatie is uitgevoerd door het economisch
beleidsonderzoeksbureau EIM. Uit de evaluatie komt naar voren dat de
gebruikers over het algemeen tevreden zijn over de diensten van
PIANOo. PIANOo heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een
belangrijke bron van kennis en ervaring voor inkopers bij publieke
organisaties, aldus de onderzoekers. Wel is gebleken dat PIANOo zich
in de afgelopen tijd vooral heeft ontwikkeld als een
netwerkorganisatie en dat de kenniscentrumtaken zijn achtergebleven.
Minister van der Hoeven wil dat dit gaat veranderen. PIANOo zal zich
in de komende periode nadrukkelijker moeten gaan manifesteren als een
kenniscentrum.


In de brief geeft minister van der Hoeven ook aan dat TenderNed zal
worden vernieuwd. In 2009 is een systeem in gebruik dat voldoet aan de
gebruikerswensen en geschikt is voor landelijk gebruik. TenderNed
wordt door het ministerie van Economische Zaken ontwikkeld als hét
systeem voor elektronisch aanbesteden in Nederland. TenderNed leidt
tot vermindering van de administratieve lasten, uniformiteit in het
aanbesteden en minder fouten. De nieuwe Aanbestedingswet verplicht
aanbestedende diensten om hun aanbestedingen via TenderNed te
publiceren. TenderNed verzorgt automatisch de EU-publicatie.


TenderNed wordt gerealiseerd met 'open source' standaarden en voldoet
daarmee aan de e-overheidsrichtlijnen. De nieuwbouw van TenderNed
wordt laagdrempelig. Bovendien wordt er goed naar het gebruikersgemak
gekeken. Door de nieuwbouw is elektronisch aanbesteden met TenderNed
tot oktober 2008 niet mogelijk. De website is wel bereikbaar. Vanaf
begin 2009 worden weer elektronische aanbestedingen via de site
gepubliceerd.


Meer informatie


* Evaluatie PIANOo

19-05-2008 | kamerstuk | onderwerp: Aanbestedingen | PDF document,
23 Kb

Inleiding