Gemeente Bolsward


Nieuws
19-05-08

Gemeente Bolsward en partners gaan samenwerken aan veiligheid

ondertekening uitvoeringsprogramma.jpg
Vandaag, maandag 19 mei 2008, ondertekenden de politie, de GGD, ISD Zuidwest-Fryslân, het Marne College, Timpaan Welzijn, Verslavingszorg Noord Nederland, Woningcorporatie Welkom en de gemeente Bolsward het uitvoeringsprogramma van het Integraal Veiligheidsbeleidsplan.

Hiermee verklaren de acht partijen zich te zullen inspannen voor de veiligheid in de gemeente Bolsward door uitvoering te geven aan de activiteiten die zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma. In het programma staat per thema (veilige woon- en leefomgeving, jeugd en veiligheid en fysieke veiligheid) aangegeven wat de partijen samen gaan doen om de veiligheid in Bolsward te verbeteren.

Integraal Veiligheidsbeleidsplan

Op 15 mei 2007 heeft de raad van de gemeente Bolsward het Integraal Veiligheidsbeleidsplan 2007-2011 (IVB) vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma bestaat uit een lijst met actiepunten die voortkomen uit het Integrale Veiligheidsbeleidsplan. Het plan is opgesteld om de integrale aanpak van het veiligheidsbeleid te bevorderen door samenwerking tussen de verschillende partijen en door de processen beter op elkaar af te stemmen, zodat voor onze inwoners èn bezoekers Bolsward een veilige en leefbare stad blijft.

Op de foto van links naar rechts

Mevrouw. S. Fekken (Welkom), mevrouw W. Elzinga (ambtenaar Openbare Orde & Veiligheid), de heer J. Bleeker (GGD), de heer D. van Gasteren (Verslavingszorg Noord - Nederland), mevrouw M. Koornstra (Marne College), burgemeester Vroegindeweij, K. Aalbers (Politie, team Iselmarkust)

feed