Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers


BTTB: Minimumdienst wél haalbaar

Staking bij het spoor: waarom geen andere actievormen?

De Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers (BTTB) is niet opgezet met de staking bij het spoor op 20 mei en roept de vakbonden op inventievere actievormen te gebruiken dan een staking. Ook een minimumdienst is wel degelijk haalbaar.

Een staking bij het spoor treft niet de spoorwegtop, wel de reizigers. De vakbonden maken een vergelijking met een staking bij een winkelketen. Dit gaat echter niet op, aldus de BTTB. Een staking bij een commercieel bedrijf treft wél de directie (minder winst), en niet de klanten: die kunnen immers voor een andere winkel kiezen, als de NMBS staakt kunnen ze dat niet.

Nét daarom is de minimumdienst zo belangrijk, benadrukt de BTTB. De bewering van de vakbonden, gevolgd door minister Vervotte, dat de minimumdienst niet haalbaar is, gaat dan ook niet op. Het percentage NMBS-personeel dat nodig is om de helft van de treinen te laten rijden, varieert van een hoog percentage van het stationspersoneel, over de helft van het rijdend personeel, tot slechts weinig mensen van Infrabel of van de administratie.

Ook andere landen en regio's (Italië, Oostenrijk, Denemarken, Parijs,...) bewijzen dat de minimumdienst een werkbaar concept is.

De BTTB wijst erop dat de reizigers de belangrijkste slachtoffers zijn in een conflict waar zij buiten staan, nl. een verschil van mening tussen de directie en het personeel van de NMBS. Door de reizigers te gijzelen maken de vakbonden het positieve imago dat de trein de laatste jaren heeft opgebouwd weer teniet. De BTTB vraagt dat de vakbonden acties kiezen die reizigersvriendelijk zijn, zoals bijvoorbeeld een betaalstaking, die niet de reizigers maar wel de spoorwegtop treft.

Voor het standpunt over minimumdienst bij het spoor: klik hier Voor reacties op de staking: klik hier naar ons forum

terug 19/05/2008