Gemeente Eersel


Gemeente zet extra in op terugdringen alcoholverkoop aan jongeren

Vorige maand is het rapport `Alcohol en jongeren in Zuidoost-Brabant' gepubliceerd. Dit tweede regionale mysteryshoponderzoek, uitgevoerd door de universiteit Twente, heeft met jongeren van 15 jaar 218 verkooppunten van alcohol in de regio Zuidoost-Brabant bezocht.

Uit dit onderzoek blijkt dat jongeren in Zuidoost-Brabant onder de 16 jaar in 2007 nog steeds gemakkelijk alcohol konden kopen. Met name in sportkantines werd alcohol aan minderjarigen verstrekt. De gemeente zet daarom mede vanuit het regionale project `Laat je niet flessen!' in op het aanpakken van deze problematiek. Naast het informeren van ouders en jongeren over de risico's van alcoholgebruik op jonge leeftijd, worden in de regio vaker populaire verkooppunten van alcohol gecontroleerd.