Senternovem


19-05-2008 | Korte Termijn Energieonderzoek geopend

De nieuwe tender voor de subsidieregeling EOS: Korte Termijn Energieonderzoek (KTO) is geopend. Tot 11 september 2008 kunt u uw aanvragen indienen bij EOS: KTO.

Het budget voor deze tender is vastgesteld op 6 miljoen euro. Tevens is de regeling voor Haalbaarheidsstudies (budget 1 miljoen euro) geopend. De aanvragen voor subsidie voor Haalbaarheidsstudies kunnen tot en met 30 oktober 2008 ingediend worden en worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Hiervoor geldt: 'Wie het eerst komt, het eerst maalt'.

De regeling EOS:KTO ondersteunt Onderzoek & Ontwikkeling (O&O) van technologieën die passen binnen de vijf aandachtgebieden van EOS. Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten voorstellen voldoen aan:
* een bijdrage leveren aan de duurzame energiehuishouding van Nederland;

* het duurzaam innovatievermogen van het Nederlandse bedrijfsleven versterken, zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht.

EOS: KTO ondersteunt niet-commercieel onderzoek en ontwikkeling van innovatieve energietechniek.

Inloopspreekuur
Op dinsdag 24 juni 2008 van 13.00 - 17.00 uur organiseert SenterNovem Utrecht een inloopspreekuur voor EOS: KTO. Wilt u een aanvraag indienen voor deze regeling en hebt u nog vragen? Dan is dit de kans om deze voor te leggen aan de adviseurs van SenterNovem. Na een korte presentatie over de regeling, kunt u uw vragen stellen aan een inhoudelijk of financieel adviseur. In een één-op-één gesprek wordt uw vraag behandeld.

Meldt u vóór 17 juni aan via e-innovatie@senternovem.nl, o.v.v. Inloopspreekuur EOS: KTO. Graag daarbij aangeven wat uw informatiewens is.

Wilt u meer weten? Kijk dan op de subsidiepagina van EOS: Korte Termijn Energieonderzoek (KTO).