Gemeente Groningenmaandag 19 mei 2008:
Groene studenten verkopen biopatat tijdens EKO-week

De Milieuwerkgroep SMOG van de Groninger Studentenbond (GSb) organiseert van 19 tot en met 21 mei voor de derde keer de jaarlijkse EKO-week. Tijdens deze week, die in het kader van duurzaamheid en milieubewust consumeren staat, verkoopt het SMOG weer traditiegetrouw biologische patat op het Academieplein. Dat sluit aan bij de ambitie van Groningen om duurzaamste stad van Nederland te worden. In een duurzame stad mogen vraag en aanbod naar biologische producten, zoals bijvoorbeeld biopatat, gestimuleerd worden.

Het Studenten Milieu Overleg Groningen (SMOG) is de duurzaamheidswerkgroep van de Groninger Studentenbond (GSb) en actief op zowel de Hanzehogeschool als op de Rijksuniversiteit Groningen.

Op maandag 19 mei is de aftrap om 21.00 uur met een biologische borrel in café De Kult, met biologisch bier en biologische hapjes.

Dinsdag 20 mei verkopen de groene studenten vanaf 11.00 uur op het Academieplein voor EUR 1,50 biologische patat, gebakken in biologisch vet, met biologische mayonaise. Het toetje is biologisch aardbeienijs.

Dinsdagavond om 20.15 uur organiseren SMOG en literair dispuut Flanor samen een literaire avond over de schoonheid van de natuur in Athena's Boekhandel. Te gast zijn dan schrijver Gerbrand Bakker, bekend van `Boven is het stil' en dichter Erik Lindner. Kaarten zijn EUR 5, te verkrijgen bij Athena's Boekhandel.

Op woensdagavond 21 mei draaien de groene studenten de film `Soylent Green' op het GSb-pand, St. Walburgstraat 22a, een film uit de jaren '70 waarin wordt voorspeld hoe de wereld er in 2010 uit zou zien. De toegang is gratis en er zijn ook hapjes.

Donderdag sluit het SMOG de EKO-week af op het Zernikecomplex, met biologisch belegde broodjes -ham en kaas- voor één euro. Van 11.00 uur tot de broodjes op zijn. De broodjes worden verkocht vanuit een rondrijdende bakfiets.

De werkgroep heeft een aantal hoofddoelen. Ze probeert de bedrijfsvoering op de universi-teit en hogeschool milieuvriendelijker te krijgen, bijvoorbeeld door het lobbyen voor duur-zame energie, CO2-reductie en dubbelzijdig papiergebruik. Ook is ze voorstander van meer biologische en fair trade producten in de kantines van de instellingen. Verder houdt het SMOG zich bezig met het verduurzamen van het hoger onderwijs in Groningen. Ze probeert om binnen de curricula meer aandacht te krijgen voor milieu en duurzaamheid via de bij de GSb aangesloten medezeggenschapsorganen. Verder streeft het SMOG de vergroting van het bewustzijn op het gebied van duurzaamheid na, bij zowel studenten als medewerkers. Dit doet ze door het organiseren van activiteiten en ludieke acties. Ook verschijnen er regelmatig muurkranten in de RUG- en HG-gebouwen over duurzame thema's.