Gemeente Alkmaar


Actueel top

Vernieuwde N242 officieel open

Alkmaar, 19 mei 2008

Met een spectaculaire openingshandeling opende vrijdagmiddag 16 mei om 17.00 uur officieel de vernieuwde N242. Door de reconstructie is de verkeersveiligheid en de ontsluiting van de regio Randstad Noord sterk verbeterd. De opening werd verricht door de heer Mooij, gedeputeerde Verkeer, Vervoer en Zeehavens en de wethouders Verkeer & Vervoer van de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk en Schermer.

Rode lijn

Voorafgaand aan de openingshandeling op het viaduct kwamen de genodigden bijeen in de Waerdse Tempel in Heerhugowaard. Hier sprak gedeputeerde de heer Mooij van een indrukwekkende prestatie en prees de samenwerking tussen provincie, omwonenden, bedrijfsleven en gemeenten. Deze laatste twee prees hij speciaal voor hun enthousiaste houding en inzet ter verbetering van de infrastructuur van de Noordelijke Randstad.

De projectmanager van de N242, Ed Puts, noemde de reconstructie van de N242 een project van formaat in een omgeving van formaat, waarmee de verkeersveiligheid en de ontsluiting van de regio sterk zijn verbeterd. Ook gaf Puts aan dat het project pieken en dalen heeft gekend, maar dat het project, ondanks enkele tegenslagen tijdens de uitvoering, succesvol mag worden genoemd en de doelstelling binnen de gestelde tijd is behaald, namelijk: een veilige en vrije doorstroom van het autoverkeer op de N242, het ongelijk kruisen van fietsers en voetgangers en het realiseren van een hoogwaardige vrijliggende openbaarvervoers-verbinding. De regio is hiermee klaar voor de toekomst

Namens aannemer Heijmans nam directielid de heer Van der Werf het woord. De heer Van de Werf noemde de reconstructie net als Ed Puts een project van formaat. `De weg is klaar en wordt al door vele automobilisten enthousiast gebruikt', aldus Van der Werf. Voor het behaalde eindresultaat bedankte hij de provincie voor de samenwerking en ook de mannen en vrouwen van Heijmans die onder niet altijd even gemakkelijke omstandigheden een geweldige prestatie hebben geleverd.

De heer Ter Heegde, burgemeester van Heerhugowaard, sprak namens de HALS-gemeenten. Hij noemde de opwaardering van de N242 een meesterwerk; een optimale combinatie van vrije busbanen, snelverkeer, fietsers en voetgangers. "De N242 is de aorta van het HAL(S)-gebied", hiermee doelde Ter Heegde op de verbeterde bereikbaarheid die een positieve bijdrage zal leveren aan de economische ontwikkeling en leefbaarheid van het gebied. Daarnaast gaf Ter Heegde een compliment voor het feit dat de winkel tijdens de verbouwing open bleef en dat de communicatie naar alle partijen tijdens de reconstructie van een hoog niveau was.

(bron: Provincie Noord-Holland)
N242

19 mei 2008