Gemeente Andijk


* Blauwalg in IJsselmeerwater nabij Dijkweg - Oosterdijk aangetroffen

Blauwalg in IJsselmeerwater nabij Dijkweg - Oosterdijk aangetroffen

19 mei 2008
Op vrijdag 16 mei jl ontving de gemeente het bericht dat twee honden ziek geworden zijn van contact met het IJsselmeerwater in de werkhaven van de voormalige WRK aan de Dijkweg - Oosterdijk in Andijk. Naar aanleiding hiervan heeft Rijkswaterstaat onderzoeken uitgevoerd naar vervuiling van het water. Volgens Rijkswaterstaat is het water vervuild door zogenaamde blauwalg.Om welke soort of type blauwalg het gaat wordt momenteel onderzocht.

Er zijn veel soorten blauwalgen. Enkelen daarvan, zoals de Planktothrix agardhii, zijn berucht omdat zij bij een algenbloei in de zomer en nazomer massaal optreden en grote overlast bezorgen. Een algenbloei is het gevolg van al aanwezige verontreiniging; het is een symptoom van een onderliggend probleem.

De optimale groeiomstandigheden zijn een temperatuur tussen de 20°C en 30°C, lichtarme en luwe (wind en stroming) en mineraalrijk water.

Voorzorgsmaatregelen
In verband met de gezondheid wordt aangeraden niet te zwemmen in gebieden met te veel blauwalg. De blauwalgen kunnen giftige stoffen afscheiden waarvan mensen ziek worden. De klachten variëren van hoofdpijn, huidirritatie, misselijkheid en diarree tot koorts. De gemeente heeft waarschuwingsborden geplaatst en ontraadt contact met het water. De inname van water van het drinkwaterbedrijf levert geen problemen op.

De verwachting is, gezien de huidige weersituatie, dat de verontreiniging aan het einde van deze week niet meer aanwezig zal zijn.

Meer informatie?
Hiervoor kunt u contact opnemen met de medewerkers van het taakveld Handhaving en Veiligheid, telefoonnummer 0228-595057.

Gemeente Andijk | Middenweg 73 | 1619 ZG | info@andijk.nl | www.andijk.nl |